Statens vegvesen har nå sendt ut brev til alle instanser som i høst har avgitt høringsuttalelser til en konseptvalgutredning for ny E39 mellom Søgne og Ålgård. Vegvesenet opplyser i brevet at de har gjort en kalkuleringsfeil på flere milliarder kroner. Fylkestinget i Vest-Agder var i oktober med på en felles uttalelse fra Kristiansand kommune, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Dalanerådet, Listerregionen, Lindesnesregionen, Knutepunkt Sørlandet og Næringslivets infrastrukturutvalg. Uttalelsen var klar på at trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts vei og planlegges som en møtefri vei. Nå viser det seg at en slik veiløsning ikke vil koste 25.8 milliarder kroner, men 11,1 milliarder mer – altså 36,9 milliarder kroner. Med andre ord er feilen på hele 43 prosent.

Vegvesenet har også bommet i kalkylene for to andre veiløsninger. Et såkalt veinormal-konsept er korrigert opp med 1, 9 milliarder kroner til 14,9 milliarder kroner. Et midtrekkverk-konsept med 1,5 milliarder kroner til 15,7 milliarder kroner.

I brevet oppgir vegvesenet at feilen skyldes at prosjektet i en hektisk fase ikke oppdaterte rapporten og øvrig materiale etter hvert som beregningsresultatene kom fra konsulent.

Det opplyses videre at dersom noen av høringsinstansene har behov for å endre eller supplere den uttalelsen de har gitt til konseptvalgutredningen må det skje innen 1. februar. Det kan søkes om forlenget frist på grunn av eventuell politisk behandling. Fylkesordfører Terje Damman opplyser at saken for Vest-Agder fylkeskommunes del vil måtte behandles i fylkestingets møte 21. februar.


av Torkelsen, Jan H., publisert 19. desember 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer