Vest-Agder fylkeskommune har all grunn til å være stolt av resultatene i videregående opplæring. Takket være innsatsen fra mange engasjerte og dyktige lærere og instruktører kan fylkeskommunen vise til et godt skolebidrag. Elevene kommer fra grunnskolen med en poengsum som ligger under gjennomsnittet i landet og forlater videregående opplæring med en poengsum på og litt over snittet, sa fylkesordfører Damman i sin årstale til fylkestinget tirsdag.

av admin, publisert 13. desember 2011 | Skriv ut siden