For begge aldersgruppene gjelder at noen elever fremdeles er i videregående etter fem år, mens noen har fullført løpet uten å oppnå studie- eller yrkeskompetanse i løpet av den femårsperioden statistikken speiler. Det samme bildet avtegner seg når det gjelder yrkesfaglige studieretninger. Det er relativt flere som starter på yrkesfaglige enn på allmennfaglige studieretninger som 17-åringer, men i begge tilfeller er det langt færre av dem som starter som 17-åringer som fullfører, enn det er blant 16-åringer.

Opplysningene fremkommer i siste nummer av Samfunnsspeilet som utgis av Statistisk Sentralbyrå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. desember 2011 | Skriv ut siden