Den 16. desember behandlet overvåkningskomiteen i Interreg IVC 306 prosjektsøknader fra fjerde søknadsrunde. I alt ble 82 prosjekter godkjent. Det tilsvarer omlag 27prosent av søknadene som ble realitetsvurdert, og er den høyeste godkjenningsraten i IVC-programmets levetid. -Det er flest godkjente prosjekter i undertemaene for entreprenørskap, energi og bærekraftig transport, samt sysselsetting og utdanning. De godkjente prosjektene utløser i underkant av 118 millioner euro fra EU regional- og utviklingsfond, opplyser internasjonal rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune Jon Halvard Eide, , som også er nasjonalt kontaktpunkt for Interreg IVC.

I alt deltar norske partnere i ni av de 82 prosjektene som ble godkjent nå i desember. Kristiansand kommune er partner i et av de godkjente prosjektene og er dermed den eneste representanten fra Agder i Interreg IVC –prosjekter.

Ytterligere åtte prosjektsøknader hadde norske partnere. Disse ble ikke godkjent, men en av søknadene som gikk gjennom nåløyet, har norsk leadpartner. - Nordland fylkeskommune blir dermed den første norske leadpartneren i Interreg IVC, sier Eide.
De godkjente prosjektene med norske deltakere utløser omlag 1 million euro i statlige norske Interreg-midler. Alle prosjektene ble godkjent på vilkår om å utbedre diverse svakheter og mangler, samt på vilkår om å redusere bruken av EU-fondsmidler med 5 prosent. Også pågående prosjekter som ikke kan rettferdiggjøre eventuelt underforbruk må tåle reduksjon av budsjettet i nærmere samråd med sekretariatet.
Prosjektmidlene oppbrukt
Det blir ingen flere søknadsrunder i Interreg IVC ettersom budsjettet er oppbrukt. Programmet vil fremover ha fokus på formidling av resultater fra de i alt 204 godkjente prosjektene, og på tematisk kapitalisering mellom klynger av beslektede prosjekter.
Neste år vil man starte forberedelsene av Interreg VC for neste programperiode fra 2014.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. desember 2011 | Skriv ut siden