Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i faget kroppsøving. Endringene gjelder for læreplanen, eksamensordningen for privatister og grunnlaget for vurdering. Innsats skal telle når karakterer skal settes i kroppsøving og privatisteksamen skal endres til å bli muntlig og praktisk. -Jeg har lyttet til de faglige rådene, som peker på at kroppsøving er i en særstilling fordi et viktig mål i faget er at det også skal legge grunnlag for en fysisk aktiv livsstil, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

De faglige rådene har kunnskapsministeren Kristin Halvorsen mottatt fra en arbeidsgruppe nedsatt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Arbeidsgruppen har gjennomgått kroppsøvingsfaget; en kartlegging av opplærings- og vurderingspraksis og gjennomgang av læreplanen, eksamensordningen for privatister og bestemmelser om vurdering.

Arbeidsgruppen mener at innsatsen i faget kroppsøving er så viktig at det bør forskriftfestes som en del av det generelle grunnlaget for vurdering. Med innsats i kroppsøving mener arbeidsgruppen blant annet at eleven prøver å løse faglige utfordringer uten å gi opp og utfordrer egen fysisk kapasitet i læringsarbeidet.

Når det gjelder læreplanen er det nye at fair play er trukket inn i større grad og målet om at faget skal bidra til en fysisk aktiv livsstil er sterkere framhevet.

Eksamensordningen for privatister

Dagen ordning for privatister er en skriftlig eksamen i den teoretiske delen av faget. Det har vært noe oppmerksomhet rundt at elever i videregående opplæring melder seg av kroppsøvingsfaget under opplæringen og heller tar faget som privatist for å slippe den praktiske delen av kroppsøvingsfaget. For å endre dette foreslås det at eksamensformen blir endret til en lokalt gitt muntlig-praktisk eksamen.

Den største endringen kommer for elever i videregående opplæring, der det tidligere verken er tatt hensyn til elevenes forutsetninger eller innsats. For elever i grunnskolen betyr endringen at det heretter også skal tas hensyn til elevenes innsats.

Utdanningsdirektoratet sender ut høringen på vegne av Kunnskapsdepartementet. Høringsfristen er 1. mars.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. desember 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer