”I Fædrelandsvennen den 20.desember kan man lese at Sparebanken Sør gir 1 million kroner til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Pengene går til full opprustning av banjeren, midtdelen av skipet som fungerer som oppholdsrom, sovesal og undervisningsrom for de 70 om bord, sa direktøren i Stiftelsen til avisen. Milliongaven er avgjørende for at ”Sørlandet” kan fortsette å gå i full drift, fortsatte han.” Slik innleder gruppeleder for Vest-Agder FrPs fylkestingsgruppe Christian Eikeland en interpellasjon hvor han utfordrer fylkesordføreren til å få i gang et spleiselag for å reise flere millioner kroner til skipet.

I resten av interpellasjonen skriver Eikeland følgende:
”Fremskrittspartiet har ved flere anledninger ment at fylkeskommunen må ta et større ansvar for fullriggeren enn det som er gjort til nå. Vi har ved flere forslag foreslått å bevilge mer til vedlikehold av skipet.

Innen april 2012 skal skipet gjennom en omfattende sertifisering og klassifiseringssjekk. Hvis ikke ”Sørlandet” passerer denne sjekken, vil den risikere å bli ”avskiltet.

I dag holder fullriggeren Sørlandet høyeste klasse i det Norske Veritas og har alle nødvendigeFullriggeren Sørlandet sertifikater for world wide trade. For å opprettholde denne klassifiseringen trenger skipet 37,5 millioner kroner til rehabilitering for å kunne seile i sin originalstand etter 1925 klassifiseringen.

I Fædrelandsvennen denne dagen, kom det frem fra Stiftelsen at de har finansiert deler av dette behovet allerede, at de har søkt kulturdepartementet om 15 millioner og at de trenger rundt 15 millioner som de håper fylkeskommunen og Kristiansand kommune vil være med på å bevilge.

Fremskrittspartiet mener det er god regionalpolitikk å ta vare på kulturarven Fullriggeren Sørlandet. Neste år fyller skipet 85 år, og er verdens eldste operative fullrigger.

Fremskrittspartiet stiller følgende spørsmål til fylkesordfører:

Dersom kulturdepartementet innvilger søknaden fra Stiftelsen, vil da fylkesordføreren ta initiativ til et spleiselag mellom Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og eventuelt andre aktører, for at behovet for en full rehabilitering av skipet fullfinansieres og at skipet fortsatt kan seile i sin originalstand? Vil fylkesordføreren sette denne saken på dagsorden så raskt som mulig?”

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. desember 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer