Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene hadde til fylkestingets møte denne uken sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman (H) om fritt skolevalg i hele Agder. -Er fylkesordføreren enig med Demokratene i at det snarest må innføres fritt skolevalg for elevene i de videregående skolene i begge agderfylkene ved at den geografiske inntaksmodellen avvikles, var spørsmålet fra Kleppe. Damman svarte at han sterkt henstiller til utvalgslederen for fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning om å sørge for at en sak om ”eventuell utredning vedrørende innføring av fritt skolevalg/ karakterbasert inntak i Vest Agder” settes på dagsorden til hovedutvalgets første møte i 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden