Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med og gir årlig et drifttilskudd til Stiftelsen Hestmanden. Fylkestinget ble nylig orientert om at det i 2010 ble ytet et driftstilskudd i 2010 på 100 000 kroner. Samarbeidet og bevilgningen skal bidra til å sikre at DS Hestmanden blir ferdigrestaurert som museumsskip. I årsmeldingen fra stiftelsen, som ble tatt til orientering, ble det opplyst at fjorårets regnskap viser et resultat på vel 45 000 kroner. Høsten 2010 vedtok styret i Stiftelsen Hestmanden å bryte konsolideringen med Vest-Agder-museet IKS for å opprette en samarbeidsavtale med Stiftelsen Arkivet om formidlingen av DS Hestmanden og krigsseilerne med virkning fra 1. januar 2011. Fylkestinget tok avtalen til orientering i april i år.

Det nåværende styret for Stiftelsen Hestmanden ble valgt på årsmøtet i juni 2010. Hovedoppgaven for styret var i 2010 å finne løsninger for en videre finansiering av restaureringsarbeidene på Hestmanden, og gjenopprette stiftelsens tillit. Gjennom året ble tillitten gjenopprettet og det ble arbeidet intenst med å få på plass restfinansieringen. Riksantikvaren vedtok at skipet skal ligge til kai, og dermed blir restaureringsprosjektet avsluttet som ikke seilklart skip.

Kalkylen for ferdigstillelse av skipet ble gjennomgått og rettet for feil. Riksantikvaren uttrykte tilfredshet med styrets arbeid og i tråd med dette ble det for 2010 bevilget 2 millioner kroner til restaureringsarbeidene. Fylkestinget vedtok i juni 2010 å forskuttere inntil 10 millioner kroner som Riksantikvaren på det tidspunkt ga forhåndstilsagn om. Dette medførte at igangsatte arbeider kunne fortsette gjennom hele året.

Fylkestinget besluttet i sist møte, i tillegg, at Vest-Agder fylkeskommune innvilger Stiftelsen Hestmanden et rentefritt lån på fem millioner kroner. Det er for å dekke en mangel på likvide midler som er oppstått hovedsakelig fordi skattemyndighetene ikke har avklart en sak om momskompensasjon. Så snart kompensasjon for merverdiavgift er innvilget og tilbakeført stiftelsen, skal lånet innfris.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. desember 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer