Fylkestinget godkjente onsdag en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Audnedal kommune for perioden 2012 – 2015. Avtalen er utarbeidet i samtaler med ordføreren og rådmannen i kommunen. Den skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020 og den skal følges opp gjennom årlige møter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. desember 2011 | Skriv ut siden