Fylkestinget vedtok i dag fylkeskommunens årsbudsjett for 2012 og økonomiplanen for de kommende fire årene. Fylkestinget besluttet å øke veiinvesteringene utover det fylkesrådmannen hadde lagt opp til i sine forslag. For 2012 utgjør økningen 12 millioner kroner, for 2013 er den på fire millioner kroner, for 2014 på 26 millioner kroner og for 2015 på seks millioner kroner. Mandal videregående skole skal opprustes. Fylkestinget vedtok å øke byggebevilgningen til 33 millioner kroner i 2012 i stedet for 13 millioner kroner slik fylkesrådmannen foreslo. Fylkesrådmannen hadde også foreslått at byggearbeidene på Søgne skole skulle starte i 2015 med en investeringssum på 48 millioner kroner. Fylkestinget forserer dette med å fremskyve seks av disse millionene til anvendelse i 2014.

Fylkestinget vedtok også at det skal iverksettes et generelt effektiviseringskrav på 0,5 prosent årlig innenfor utdanning, tannhelse, regionale tjenester, stabstjenester og fellestjenester.

Et enstemmig fylkesting besluttet at det vil ta stilling til økningen i kostnadene for den undersjøiske tunnelforbindelsen til Hidra i Flekkefjord i februar når det foreligger et kostnadsoverslag. Ved Lister videregående skoles avdeling i Flekkefjord vil fylkestinget at undervisningstilbudet i formgivingsfag skal lyses ut for å se om det melder seg nok elever til å videreføre gruppen.

Fylkeskommunens samlede driftsbudsjett for 2012 er på henimot 1,9 milliarder kroner. Fra 2011 er budsjettrammen økt med nærmere 80 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden