Fylkestinget besluttet onsdag at det skal opprettes og utvikles en nasjonal museumshavn i Kristiansand. Bakgrunnen er de erfaringer en høstet gjennom det fireårige pilotprosjektet Porto Franco – Kristiansand kulturelle frihavn. Det ble avsluttet i fjor. Riksantikvar Jørn Holme ba i fjor Vest-Agder fylkeskommune, i samarbeid med Kristiansand kommune, om å utrede mulighetene for en nasjonal museumshavn for kulturhistoriske fartøyer i Kristiansand. Henvendelsen har vært behandlet i Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, som begge ga sin tilslutning til å utrede saken.

I bestillingsbrevet for utredningen stiller Riksantikvaren seg positiv til å etablere en nasjonal museumshavn i Kristiansand. Han peker på flere punkter som det særlig vil bli lagt vekt på: Det må være både gode havneforhold for store fartøyer med vernestatus og havn for mindre fartøyer med vernestatus. Videre må det være plass for gjestende historiske fartøyer og for fremtidige vernede fartøyer. I tillegg vektlegges plass til publikumsaktiviteter. Det må videre være tilgjengelig lager- og verkstedsfasiliteter. Ut over det må det være klargjort hvordan en vil ivareta samordning, organisering og finansiering og mulighet for langsiktige avtaler.
Fylkeskommunen har hatt prosjektledelsen og har vært sekretariat for utredningen. Arbeidet er utført i tett samarbeid med Kristiansand kommune innbefattet Kristiansand havn og samarbeidspartnerne i nettverket Vest-Agdermuseet, Lindesnes fyrmuseum, Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Fullriggeren Sørlandet, Sjøkurs, D/S Hestmanden, Stiftelsen Skøy og Bragdøya kystlag. I tillegg har en hatt samarbeid med Riksantikvaren og Kystverket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. desember 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer