I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på 285 millioner kroner for perioden 2009-2012. Belønningsordningen er etablert for å stimulere og bidra til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. I 2012 er det i avtalen lagt opp til at regionen skal motta 60 millioner kroner. Departementet har imidlertid stilt som krav at regionen iverksetter restriktive tiltak som bidrar til redusert biltrafikk og økt kollektivtrafikk. Et flertall i fylkestinget gikk i dag inn for et vedtak hvor det uttrykkes at driften av kollektivtrafikken må sikres en forutsigbar og tilstrekkelig finansiering. Det søkes derfor sentrale myndigheter om å bruke en andel av dagens bompengepakke til drift av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Tjue mot femten representanter støttet også et tilleggsvedtak hvor det heter at om nødvendig innføres tidsdifferensierte bompengesatser.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer