I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på 285 millioner kroner for perioden 2009-2012. Belønningsordningen er etablert for å stimulere og bidra til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. I 2012 er det i avtalen lagt opp til at regionen skal motta 60 millioner kroner. Departementet har imidlertid stilt som krav at regionen iverksetter restriktive tiltak som bidrar til redusert biltrafikk og økt kollektivtrafikk. Et flertall i fylkestinget gikk i dag inn for et vedtak hvor det uttrykkes at driften av kollektivtrafikken må sikres en forutsigbar og tilstrekkelig finansiering. Det søkes derfor sentrale myndigheter om å bruke en andel av dagens bompengepakke til drift av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Tjue mot femten representanter støttet også et tilleggsvedtak hvor det heter at om nødvendig innføres tidsdifferensierte bompengesatser.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer