I forkant av den nye søknadsrunden til Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet våren 2012 arrangerer sekretariatet et søknadsseminar 19 januar i Göteborg. Alle potensielle søkere ønskes velkommen. Seminaret holdes mellom klokken 11.00 til 15.00 på Hotel Riverton på Badhusgatan 26: www.riverton.se. Under seminariet vil sekretariatet være tilgjengelig for kortere møter både i forkant og etterkant. Fyll inn ditt ønske om møtetidspunkt i påmeldingsskjemaet. Påmelding skjer via denne link senest innen 9 januar 2012: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtZTDNoZ2VLWUx3N2dmb0tmMy14OHc6MQ Programmet kommer på hjemmesiden om kort tid: www.interreg-oks.eu

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. desember 2011 | Skriv ut siden