Knutepunkt Sørlandet er norsk partner. Universitetet i Agder vil ha det faglige ansvaret og arbeide sammen med Lillesand og Vennesla kommune. Prosjektet har partnere - hovedsakelig regionale myndigheter og universiteter - fra Nederland, Norge, Skottland, Belgia, Danmark og Tyskland.

I prosjektet vil deltakerne fra Agder fokusere på utprøving av opplæringsstrategier for eldre i bruken av web-portaler samt evaluering av disse opplæringsstrategiene. Universitetet i Agder vil være koordinator for denne arbeidspakken.

Hver partner skal gjennomføre ett eller flere pilotprosjekter i løpet av prosjektperioden på 36 måneder. Pilotprosjektet som skal gjennomføres i Agder har fått arbeidstittelen "Grandma on web" og har som hovedmål å identifisere og prøve opplæringsstrategier for bruk av web-portaler og evaluere bruken av disse strategiene. Det ligger altså både en utprøvingsdel og en forskningsdel i denne piloten.


Kilde: Knutepunkt Sørlandet

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2011 | Skriv ut siden