Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og fylkeskommunene. Konsesjonskraftordningen skal innebære en varig økonomisk fordel for kommunene. Konsesjonskraften skal sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig forsyning, og til en rimelig pris. Den økonomiske betydningen av konsesjonskraftavståelsen tilsvarer differansen mellom prisen på kraft i markedet og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift. De totale konsesjonskraftforpliktelsene utgjør om lag 8,5 TWh/år. Konsesjonskraftprisen for 2012 er fastsatt til 10,79 øre/kWh. Dette er en økning fra prisen i 2011 som var 10,68 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2012.

Et stort antall distriktskommuner og fylkeskommuner – blant annet Vest-Agder fylkeskommune - nyter godt av konsesjonskraftordningen. Med en konsesjonskraftpris på 10,79 øre/kWh, ligger det til rette for at ordningen kan gi kraftkommuner og flere fylkeskommuner vesentlige inntekter også det kommende året, skriver Olje og energidepartementet i en pressemelding.
av hoved.aspx?m=8&amid=46746, publisert 21. desember 2011 | Skriv ut siden