Fylkesordfører Terje Damman trakk i sin årstale tirsdag frem prosjektet” Lyttevenn” som et av flere eksempler på initiativ som er blitt satt ut i livet av fylkeskommunen for å bidra til å følge opp et av hovedmålene i regionplan Agder 2020. Målet er å gi innbyggerne opplevelse av det gode livet – et Agder for alle. Prosjektet har positive effekter for skolelever, engasjerte eldre og for kvaliteten på leseundervisningen. -Det er fylkeseldrerådet vårt som har vært initiativtaker og drivkraft i prosjektet. Nå overtar kommunenes eldreråd og lokale samarbeidspartnere oppgaven. Universitetet er også koblet opp mot prosjektet, opplyste fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer