Fylkesordfører Terje Damman trakk i sin årstale tirsdag frem prosjektet” Lyttevenn” som et av flere eksempler på initiativ som er blitt satt ut i livet av fylkeskommunen for å bidra til å følge opp et av hovedmålene i regionplan Agder 2020. Målet er å gi innbyggerne opplevelse av det gode livet – et Agder for alle. Prosjektet har positive effekter for skolelever, engasjerte eldre og for kvaliteten på leseundervisningen. -Det er fylkeseldrerådet vårt som har vært initiativtaker og drivkraft i prosjektet. Nå overtar kommunenes eldreråd og lokale samarbeidspartnere oppgaven. Universitetet er også koblet opp mot prosjektet, opplyste fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer