Fylkesordfører Terje Damman trakk i sin årstale tirsdag frem prosjektet” Lyttevenn” som et av flere eksempler på initiativ som er blitt satt ut i livet av fylkeskommunen for å bidra til å følge opp et av hovedmålene i regionplan Agder 2020. Målet er å gi innbyggerne opplevelse av det gode livet – et Agder for alle. Prosjektet har positive effekter for skolelever, engasjerte eldre og for kvaliteten på leseundervisningen. -Det er fylkeseldrerådet vårt som har vært initiativtaker og drivkraft i prosjektet. Nå overtar kommunenes eldreråd og lokale samarbeidspartnere oppgaven. Universitetet er også koblet opp mot prosjektet, opplyste fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer