En av tre omkomne MC-førere kjørte uten førerkort, var ruspåvirket eller kjørte i svært høy fart. Det viser en analyse Statens vegvesen har utført av samtlige 153 dødsulykker med MC i femårsperioden 2005-2009. I to av tre tilfeller er det MC-førerens atferd som forklarer dødsulykken, viser analysene. De øvrige ulykkene skyldes bilførere, delt skyld eller forhold ved veimiljøet. - Det har vært mange myter om MC-ulykkene. En vanlig oppfatning er at ulykkene skyldes tekniske feil, bilførere som ikke overholder vikeplikt eller dårlig veg. Men dette er ikke hovedbildet fra analysen, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen på etatens nettsider.

En tredjedel av MC-førerne omkom som en følge av ekstrem atferd og fire av fem av disse var registrert hos politiet med anmeldelser for vold, narkotika, vinningsforbrytelser eller trafikkforseelser.

Flertallet kjører sikkert

Morten Hansen
Morten Hansen
- De som døde på grunn av ekstremadferd er ikke representative de mer enn 100.000 menneskene som kjører motorsykkel i Norge, sier Morten Hansen i Norsk Motorcykkel Union, som har vært med på analysen. - En motorsyklist som har førerkort, aldri kjører ruspåvirket, eller uforsvarlig fort, har en relativt liten ulykkesrisiko, sier Hansen på Statens vegvesens nettsider.


av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2011 | Skriv ut siden