Oversikt over møtedatoer for alle de politiske utvalgene, er nå klart. Disse ligger under politikk i venstre menyen på www.vaf.no. Alle møtene er i utgangspunktet åpne for publikum. Møtene lukkes dersom det skal behandles saker som er unntatt offentligheten. Dette vil i så fall komme frem i sakskartet for det enkelte møte. Du vil også finne sakskart for møtene under samme menypunkt. Møter i fylkestinget, fylkesutvalget, hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) og hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM) blir alle annonsert i pressen.

Også møtene til yrkesopplæringsnemnda, fylkeseldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir offentliggjort i Fædrelandsvennen, Lindesnes Avis, Farsunds Avis og Avisen Agder.
Her finner du møteplan for Vest-Agder fylkeskommune 2012.

av Macdonald, Cheryl, publisert 30. desember 2011 | Skriv ut siden