En felles plan for den langsiktige utviklingen av Kristiansandsregionen er nå vedtatt. Vedtakene som er fattet av kommunestyrer og fylkesting er historiske. For første gang har man regional enighet om den fysiske utviklingen av hele byområdet. Innenfor bærekraftige rammer legger planen opp til en befolkningsøkning på hele 60.000 nye innbyggere.Behovet for regionale løsninger har økt i takt med økende pendling og interaksjon mellom kommunene. Hele 25-50 % av innbyggerne i Kristiansands nabokommuner arbeider i Kristiansand. Behovet for å se areal- og transportpolitikk er derfor stort.

Overordnede prinsipper i planen er å fortette innenfor eksisterende tettstedstruktur, mens nye utbyggingsområder skal lokaliseres og utformes slik at man kan tilby et godt kollektivtilbud. Planen er utarbeidet i nært samarbeid mellom fylkeskommuner og kommuner. Det regionale ATP-utvalget har vært politisk styringsgruppe for planprosessen.
Plandokumentet kan leses her

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2011 | Skriv ut siden