Her kan du lese forslaget til hvor mye penger som foreslås brukt på f.eks veier, kollektivtrafikk, de videregående skolene, kultur og regional utvikling. Vil du vite hvordan vi foreslår å bruke nesten 1,9 milliarder kroner til beste for innbyggerne i Vest-Agder, er du velkommen til å lese forslaget her på vår hjemmeside.

Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Vest-Agder fylkeskommune ligger her for offentlig gjennomsyn (slik at alle som vil kan lese det.. Her ligger også innstilling i saken fra fylkesutvalget. Budsjettet og økonomiplanen skal behandles og vedtas av Fylkestinget 13./14. desember.

Flertallet, bestående av Høyre, KrF, Venstre og FrP foreslo noen endringer i budsjettet for 2012 og i økonomiplanen 2012-2015. Flertallet bestående av Høyre, KrF, FrP og Venstre ønsker å bruke mer penger til investeringer i skole og på vei. Dette skal lånefinansieres. Samtidig ønsker de ytterligere effektiviseringskrav i fylkeskommunen på ½ prosent i løpet av økonomiplanperioden, (det er allerede lagt inn ett prosent effektiviseringskrav i budsjettet). Budsjett for 2012 og økonomiplanen for 2012-2015 skal endelig behandles i fylkestinget 13. og 14. desember.Disse partiene har også flertall i Fylkestinget.
Forslaget til økonomiplan 2012 - 2015
Forslaget til fordelt årsbudsjett 2012
Forslaget til årsbudsjett 2012

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. desember 2011 | Skriv ut siden