-Sørlandet er også i år på lærlingtoppen. Det er samtidig lovende at over 300 ungdommer i Agder har fleksibel fagopplæring med kombinasjon av praktisk opplæring i bedrift og teoriundervisning, Lærebedrifter, opplæringskontorer, NHO, LO, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune har over lang tid lagt ned en betydelig innsats innen videregående opplæring. Dette er langsiktig kompetansebygging som er viktig for den fremtidige næringsutviklingen på Sørlandet, mener utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder, som også er nyvalgt leder av yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder.

Ifølge nye tall fra SSB (publisert 14.12.2011) har de ulike landsdelene følgende antall lærlinger pr 100.000 innbyggere. Vestlandet (902), Sørlandet (900), Nord-Norge (897), Trøndelag (875) og Østlandet (518).

Over 300 ungdommer på fleksibel fagopplæring

Dette gjelder ungdom i alderen 16 til 25 år som har inngått en lærekontrakt med lærebedrift om fleksibel fagopplæring. Lærlingene arbeider i bedrift med praktisk opplæring og tilhørende teoriundervisning. Et godt eksempel på dette er 1 + 3 ordningen i Betongfag på Sørlandet, hvor lærlingene er tre år på lærekontrakt i bedrift.

Mange ungdommer er motivert for arbeid i bedrift på et tidligere tidspunkt enn det som hittil har vært vanlig. Gjennom prosjektet Ung arbeidsglede – Unge forbilder vil de aktuelle samarbeidspartnerne få frem flere slike læreplasser for fleksibel fagopplæring, sier Skagestad

Alle muligheter
Næringslivet på Sørlandet ønsker flere motiverte søkere velkommen til læreplasser og utfordrende jobber.

Mange bedrifter foretrekker ledere, ingeniører og andre medarbeidere, som har startet sin karriere som lærling. Med læretid og fagbrev finnes store muligheter til videreutdanning med fagskole, mesterbrev og høyere utdanning. Y-veien i ingeniørfag ved Universitetet i Agder er et aktuelt alternativ, avslutter Fred Skagestad.

av admin, publisert 19. desember 2011 | Skriv ut siden