Agder.fylkene er en av i alt sju forskningsfondsregioner i Norge. Som grunnlag for driften av regionalt forskningsfond for Agder ble det våren 2009 utarbeidet en forsknings- og utviklingsstrategi for Agder. I henhold til retningslinjer for regionale forskningsfond skal deltaker-fylkeskommunene utarbeide et eget bestillingsbrev til fondsstyret. Bestillingsbrevet skal ta utgangspunkt i den vedtatte forskningsstrategien for regionen og angi nærmere fondsstyrets ansvar og oppgaver, økonomiske rammer, tidsramme, samt prioriteringer ved utarbeidelse av handlingsplan for fondsstyret. Fylkestinget stilte seg onsdag bak det bestillingsbrevet fondsstyret har utarbeidet og som innebærer tre vesentlige justeringer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. desember 2011 | Skriv ut siden