I investeringsbudsjettet for den fylkeskommunale tannhelsetjenesten for 2011 er det satt av 2,75 millioner kroner til den nye Søgne tannklinikk.I forhold til planen er klinikken redusert med ett behandlingsrom, slik at arealet er tilpasset antall pasienter som skal behandles. Dessuten ble mesteparten av utstyr fra de gamle klinikkene flyttet med. Det er behov for innkjøp av et nytt OPG-røntgenapparat i tannhelsetjenesten, og det er nå midler igjen på investeringsbudsjettet. OPG vil si at en tar ett bilde av alle tennene, tannrøttene og kjevene. Dette gir tannlegen en fin oversikt over tenner og kjever, noe som gjør det lettere å se rotbetennelser, manglende tannanlegg hos barn og andre sykdommer relatert til tenner og kjeveben. Fylkestinget besluttet at innsparinger på investeringsbudsjettet for Søgne tannklinikk på inntil 1 million kroner kan disponeres til investering i OPG-røntgen.

av admin, publisert 14. desember 2011 | Skriv ut siden