Den gamle, enveiskjørte Vigeland bru har lenge vært en flaskehals for trafikken gjennom Vigeland, og ikke minst, en stor utfordring når det gjelder trafikksikkerhet og situasjonen for gående og syklende over Audna. Ønsket om en ny og bedre krysningsløsning har derfor vært et stadig tilbakevendende tema i regionen.
Planleggingen av ny bru tok for alvor til i følge med tiltakspakken som kom med finanskrisen i 2009. På dette tidspunktet var brua fremdeles en riksvegbru, men i forbindelse med regionreformen som trådte i kraft 1.1.2010 overtok fylkeskommunen ansvaret for vegen, og bruprosjektet på Vigeland.
Byggearbeidene har vært krevende og bydd på mange utfordringer for prosjektet, men det er med stor glede vi nå kan markere at Nye Vigeland bru endelig er åpnet for trafikk!
Åpning Nye Vigeland bru

av Sørensen, Lasse Moen, publisert 1. desember 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer