Det er åpnet mulighet for oppreisning for personer som har vært utsatt for overgrep og/eller omsorgssvikt mens de var plassert i fylkeskommunale institusjoner i Aust-Agder eller Vest-Agder i perioden fra 1. januar 1993 til 31. desember 2003. Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene hadde til sist fylkesting sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Han er opptatt av at mandatet for oppreisningsordning er begrenset geografisk til Agder - og de institusjonene fylkeskommunene i Aust og Vest-Agder hadde ansvaret for. Han mener det innebærer at personer som fylkeskommunene hadde ansvaret for og som ble sendt ut av agderfylkene - ikke kan gis økonomisk oppreisning. Han spurte i interpellasjonen om fylkesordføreren vil endre ordningen på dette punktet.

Fylkesordføreren opplyste at fylkeskommunen hadde ansvar for drift av barnevernsinstitusjoner i Vest-Agder fra 1980 til staten tok over 1. januar 2004. Han bekreftet at Vest Agder fylkeskommune har opprettet en oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep og/eller omsorgssvikt mens de var plassert i fylkeskommunale institusjoner i Aust-Agder eller Vest-Agder i perioden fra 1. januar 1993 til 31. desember 2003. Det er etablert et sekretariat sammen med Aust Agder og nedsatt et oppreisningsutvalg som skal behandle innkomne søknader om oppreisning. Oppreisningsordningen omfatter alle som var plassert på institusjonene, uavhengig av hvilken kommune i eller utenfor Agder som hadde plassert barnet der.

-Vest-Agder fylkeskommune kan ikke ta et juridisk ansvar for hva som har hendt i andre fylkeskommuners barnevernsinstitusjoner, da en ikke har hatt omsorgen for barna eller vært involvert i driften av disse barnevernsinstitusjonene. Jeg håper imidlertid at også andre fylkeskommuner følger etter og oppretter lignende oppreisningsordninger, slik at barn som har opplevd omsorgssvikt og/eller overgrep i andre fylker i samme periode også får de samme mulighetene til å søke om oppreisning som vi har i Vest Agder, sa fylkesordfører Terje Damman i sitt svar.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden