Formålet med prosjektet "Lyttevenner i Vest-Agder", som ble satt i gang av Vest-Agder fylkeseldreråd i 2009, er å bygge bro mellom generasjonene, og utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen, for å stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn i alderen sju til ni år, i samarbeid med skolens pedagogiske personale. Forskning ved Universitetet i Agder viser at lyttevenn-prosjektet er positivt både for barn og voksne som får ta del i prosjektet.

Lyttevenn-prosjektet bidrar til at elever i skolen utvikler langt bedre ferdighet og mestring når det gjelder høylesing og forståelse av innhold. Det gir lyttevennene, som er pensjonister, en meningsfull anledning til å bruke sine evner, erfaringer og livsvisdom på en individ- og samfunnsnyttig måte. Det beriker undervisningsmiljøet og bygger bro og gjensidighet mellom generasjoner. Videre gir det elever fra andre nasjonaliteter god hjelp.
Norge har i dag ca 400 000 ”eldre” i aldersgruppen fra 67 til 80 år. De fleste av dem kan lese rimelig bra. Det er like mange barn i aldersgruppa fra seks til tolv år (ca. 400 000). Disse barna er klare for å lære å lese. Mange barn, ikke minst i Norge, sliter med leseforståelsen. Det er møte mellom disse to gruppene som ligger bak lyttevenn-prosjektet.

Mer info og kontakt

Ved inngangen til 2011, ”arbeidet” 86 lyttevenner fordelt på 18 skoler i Vest-Agder. Ambisjonene fra flere av kommunenes eldreråd eller skolefaglige rådgiver er at lyttevennprosjektet skal introduseres ved alle skolene. Til dette trengs det flere lyttevenner. Dersom du ønsker å vite mer eller melde deg, kan du kntakte Tor Peersen på tlf. 950 48 107.

Les årsmeldingen for 2010 fra prosjektet herLes power-point presentasjon av prosjektet her
Les evalueringsrapport 2009 her.

av Macdonald, Cheryl, publisert 27. desember 2011 | Skriv ut siden