Neste frist for søknader om prosjektstøtte fra Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak er 19. mars 2012. Det åpnes for prosjektsøknader innenfor alle programmets 3 innsatsområder: Å fremme holdbar økonomisk vekst - Å binde regionen sammen - Å fremme hverdagsintegrasjonen I Norge kan aktører i Oslo og fylkeskommunene Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark og Agder-fylkene delta i Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Programmet finansierer samarbeidsprosjekter med aktører lokalisert i Hallands län, Västra Götalands län, Region Nordjylland og deler av Region Midtjylland. Per i dag gjenstår 700 000 Euro i norske statlige interreg-midler. Medfinansieringsgraden for norske partnere er 25 prosent. det vil si  at man må finansiere 75prosent selv.

av admin, publisert 19. desember 2011 | Skriv ut siden