• Delta i premiekonkurranse - foreslå nytt navn på fylkeskommunalt råd
  av Torkelsen, Jan H., 22.12.11

  Fremskrittspartiet vil ha i gang spleiselag for fullriggeren Sørlandet

  ”I Fædrelandsvennen den 20.desember kan man lese at Sparebanken Sør gir 1 million kroner til...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 21.12.11

  Viktig å ha fokus på seksuell trakassering i skolehverdagen

  SV’s fylkestingspresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen reiste i sist fylkesting en interpellasjon om...

  Les mer
 • Håndheving av regelverk om skilting av vei til Utsikten Hotell tas opp politisk i fylkeskommunen
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.11

  Fylkesordføreren ser nødvendighet av en helhetlig plan for alle typer energiutbygginger

  Les mer
 • Seminar om familielæring / lyttevennprosjektet i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

  Lyttevennprosjektet medvirker til å nå målsetting om det gode livet på Sørlandet

  Fylkesordfører Terje Damman trakk i sin årstale tirsdag frem prosjektet” Lyttevenn” som et av flere...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

  Ambisiøs satsing på klima og energi

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 08.12.11

  Danske Regioner: -Det er bruk for de unge i regionalpolitikken

  - Vi skal bli enda bedre til å involvere de unge i utviklingen av velferdssamfunnet. Vi har bruk for...

  Les mer
 • Vidar Kleppe med interpellasjon om forbud mot heldekkende hodeplagg
  av Torkelsen, Jan H., 25.11.11

  Vidar Kleppe med interpellasjon om behovet for fritt skolevalg i hele Agder

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har i dag sendt en interpellasjon til...

  Les mer
 • Håndheving av regelverk om skilting av vei til Utsikten Hotell tas opp politisk i fylkeskommunen
  av admin, 23.11.11

  Venstre utfordrer fylkesordføreren til å ta initiativ til en helhetlig plan for vindkraftutbygging på Agder

  -I klimaforliket har et bredt flertall på Stortinget gått inn for en ambisiøs utbygging av ny...

  Les mer
 • Interpellasjon om styrking av oppreisningsordringen for barnehjemsbarn
  av Torkelsen, Jan H., 04.11.11

  Interpellasjon om styrking av oppreisningsordringen for barnehjemsbarn

  Les mer

Fylkesordfører Tore O. Sandvik, Sør Trøndelag (Ap) fortsatt leder av fylkesordførerkollegiet

Nylig avholdt de nyvalgte fylkesordførerne sitt første møte etter høstens fylkestingsvalg. Av totalt 19 fylkesordførere/fylkesrådsledere kommer ti fra Arbeiderpartiet, åtte fra Høyre og en fra...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Nytt Fylkeseldreråd for Vest-Agder valgt

Fylkestinget valgte tirsdag de fem representantene som skal utgjøre Fylkeseldrerådet i Vest-Agder de kommende fire årene. Fra rådet som har vært i funksjon i den nylig avsluttede fireårsperioden er...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.11

Drivstofftilbudet til skipsfarten i Kristiansand havn på dagsorden i fylkestinget

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe (DEM) har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren om drivstofftilbudet i Kristiansand Havn. Han viser til at, i følge havnedirektør Stein E. Haartveit,...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.11

Vidar Kleppe forsetter som leder av Kontrollutvalget

Under fylkestingets møte tidligere denne uken ble representantene til fylkeskommunens kontrollutvalg valgt. Kontrollutvalget består av fem medlemmer. Utvalget skal de kommende fire årene ha Vidar...

av admin, 13.10.11

Ånen Werdal er ny leder av fylkeskommunens administrasjonsutvalg

Fylkestinget valgte tirsdag de fem fylkespolitikerne som skal være representanter i administrasjonsutvalget. I tillegg har de ansatte tre medlemmer som skal være representert. Fylkestinget valgte Ånen...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.11

Stor utskifting i fylkesutvalget

Fylkestinget valgte tirsdag representanter til det nye fylkesutvalget i Vest-Agder. Av de 11 representantene er det kun fire igjen fra det avgående fylkesutvalget. Fylkesutvalget består nå av fem...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.11

Nytt hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø klart

Fylkestinget valgte tirsdag representantene til fylkeskommunens nye hovedutvalg for. I utvalget, som skal arbeide sammen de neste fire årene, har Arbeiderpartiet tre representanter. Høyre,...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.11

Nytt hovedutvalg for kultur og utdanning klart

av Torkelsen, Jan H., 11.10.11

Fylkeskommunens ledelse forventer at Samferdselsdepartementet følger opp belønningsavtale

I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på 285 millioner kroner for perioden 2009-2012. Belønningsordningen er etablert for å stimulere og bidra...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.11

Konstituerende møte i fylkestinget

Fylkestinget holder sitt konstituerende møte på Utsikten i Kvinesdal den 11. oktober fra kl. 10.00.Saker til behandling: • Fylkestingsvalget 2011 - valgoppgjør for Vest-Agder valgdistrikt • Valg av...

av Mjåland, Solfrid G., 30.09.11

Fylkesutvalget avsluttet den fylkespolitiske fireårige valgperioden i går

I går la fylkesordfører Thore Westermoen ned klubba og markerte at at fylkesutvalget hadde holdt det avsluttende fylkespolitiske møtet for valgperioden 2007 til 2011. Han skrøt av representantene som...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.11

Thore Westermoen fikk flest personstemmer ved fylkestingsvalget

Velgerne kan ved fylkestingsvalget gi en eller flere kandidater en personstemme ved å sette et kryss foran kandidatens navn. Ved fylkestingsvalget kan en ikke gi slengerstemmer slik som en kan ved...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.11

Her er komplett liste over det nye fylkestinget

Den endelige resultatlisten fra fylkestingsvalget i Vest-Agder er nå klar. Av 131 072 stemmeberettigede var det 75 577 som stemte. Det gir en valgdeltakelse på 58,33 prosent. Det ble avgitt 845 blanke...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.11

Høy valgdeltakelse blant 16- og 17-åringene som deltok i forsøk

-Ved de tre tidlige kommunevalgene har bare 33 prosent av førstegangsvelgerne stemt. Derfor er det gledelig at 57,3 prosent av 16- og 17-åringene i kommunene som deltok i forsøket med nedsatt...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.11

Stor mannsovervekt i det nyvalgte fylkestinget

Det vil være 22 menn og 13 kvinner representert i det nyvalgte fylkestinget i Vest-Agder. Det gir en kvinneandel på 37,1 prosent. Det er betydelig endring i forhold til fylkestinget som ble valgt i...

av admin, 14.09.11

60 prosent av representantene i det nyvalgte fylkestinget er nye

Basert på valgresultatet, slik det nå foreligger før fintellingen, vil det nyvalgte fylkestinget i Vest-Agder bestå av 21 nye og 14 nåværende representanter. Det innebærer at 60 prosent av...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Fylkestingsvalget: H og AP frem, Frp og KrF tilbake, DEM ut

Når 99,9 prosent av stemmene ved fylkestingsvalget i Vest-Agder er opptalt viser resultatet at Høyre har størst fremgang og blir det største partiet med 24,6 prosent og en økning fra seks til ni...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Fylkesordførerne på Agder: Ingen sammenslåing, men samarbeidet fortsetter!

Klokken 02.05 viste opptellingen i folkeavstemningen om fylkessammenslåing i Aust-Agder at 30,4 prosent hadde stemt ja og 67,1 prosent nei. Fylkesordførerne Thore Westermoen og Laila Øygarden...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

En stolt Mandals-ordfører viste frem kulturhuset Buen for fylkesutvalget

Ordfører Alf Gottfred Møll hadde et forventningsfullt perspektiv på hvor viktig byens nye kulturhus Buen vil påvirke Mandals fremtid, da han tirsdag viste det frem for fylkesutvalget og administrative...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.11

Ny rettleiar om inhabilitetsreglar i fylkeskommunar og kommunar

Første november i år trer nye og strengare habilitetsreglar i forvaltningslova i kraft. I en nyerettleiar gjev kommunal- og regionaldepartementet greie for lovendringa. Lovendringa er ein del av...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.11

Tretten partier stiller lister til fylkestingsvalget i Vest-Agder

av Knutsen, Steinar og Torkelsen, Jan, 19.08.11

Historisk opplevelse i Kilden for landets fylkespolitiske ledere

Da landets fylkesordførere og fylkesrådsledere gjestet Vest-Agder tidligere denne uken fikk de med seg en helt spesiell historisk opplevelse. Under en omvisning i teater- og konserthuset Kilden, som...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.11

Relasjonen mellom KS og fylkeskommunene skal nå evalueres

Det har de seneste årene vært reist spørsmål i enkelte fylkeskommuner om verdien av og behovet for å være medlem i KS. I mai i år fattet fylkestinget et vedtak hvor KS oppfordres til, sammen med...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.11

Den røde tråden i den kommende distrikts- og regionalmeldingen blir arbeidsplasser

-Vi har ikke råd til at de med høy kompetanse samles i de store byområdene mens resten av landet blir et ”B-lag”, sa kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete på...

av admin, 09.08.11

Landets fylkesordførere og fylkesrådledere holder sommermøte i Vest-Agder

Fra mandag 8. august og i fire dager fremover vil fylkesordførere og fylkerådledere fra hele Norge være samlet til sitt tradisjonelle sommermøte i Vest-Agder. Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen fra...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.11

Fylkestingsvalget. Stem på forhånd eller stem på valgdagen

Onsdag 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme frem til og med fredag 9. september, i en hvilken som helst kommune i landet, selv om du ikke er bosatt der. På...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.11

Interpellasjon fra Demokratene om kjøp av gjesteelevplasser i andre fylker

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har innsendt en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen (KrF) om kjøp av gjesteelevplasser i andre fylker. Bakgrunnen er slik det...

av admin, 05.07.11

Du kan stemme allerede fra 1. juli

Allerede fredag denne uken kan du avgi stemme til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Muligheten til å stemme gjelder alle velgere både innenriks og utenriks. De som ikke har mulighet til å...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.11

Fylkesordføreren takket fylkestinget for svært godt arbeid i valgperioden

-Jeg vil gjerne takke for den tillit jeg har møtt i de fire årene i denne perioden fra alle partier og representanter. Jeg har fått mange oppmuntringer - og har hatt bruk for dem alle! Jeg er en...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.11

KS-hedersmedalje til tre fylkestingsveteraner

-Vest-Agder fylkeskommune og vi fylkespolitikere har i mange år hatt stor glede og nytte av å ha dere på laget. Dere har vært gode kolleger for oss fylkespolitikere. Dere har vist et utrolig...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

Brei evaluering av e-val

av Torkelsen, Jan H., 03.06.11

Viktige endringar i vallova og valforskrifta

Under valet til hausten blir det mellom anna nye krav til forsegling av valurner både ved førehandsrøystinga og røystinga på valdagen. Det er klart etter at Kongen i statsråd fredag har sanksjonert og...

av admin, 16.05.11

Fylkesutvalget på besøk på Forskningsstasjonen Flødevigen i Arendal

I forkant av et ordinært møte la fylkesutvalget tirsdag 10. mai inn et besøk Forskningsstasjonen Flødevigen på Hisøy i Arendal. Det ble et meget interessant besøk på stasjonen som ble opprettet i...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.11

Fylkesordføreren vil ikke ta initiativ til møte for å drøfte kvalitet på den statlige barnevernsvirksomheten

-Kan fylkesordføreren invitere til et møte mellom fylkesmann og fylkesting, der vi i fellesskap kan drøfte mulige endringer av Barnevernstjenesten og det offentlige hjelpeapparatet på systemnivå og...

av Torkelsen, Jan H., 28.04.11

Økt fokus på utbedringer på strekning på Kuliaveien i Songdalen

Fremskrittspartiets gruppeleder Arild Birkenes reiste i fylkestinget onsdag en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen hvor han spurte om fylkesordføreren vil medvirke til at,...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Silje Renathe Langøy (AP) trer ut av fylkestinget på grunn av flytting

Fylkestinget ble onsdag orientert om at AP-representanten Silje Renathe Langøy trer ut av fylkestinget på grunn av flytting til Nørresundby i Danmark. Det ble derfor foretatt en del opprykk og nyvalg....

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Arild Birkenes retter interpellasjon om utbedring av ”Kuliaveien”

-Vil fylkesordføreren medvirke til at fylkeskommunen som veieier sikrer og utbedrer bakken fra Nodeland sentrum til Nodelandsheia i Songdalen kommune slik at gul stripe kan etableres, spør FRP’s...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Fylkeskommunens rolle i arbeidet med klima og friluftsliv

Miljøverndepartementet var forrige uke vertskap for Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene, som i år ble holdt i Stavanger. Statssekretær Heidi Sørensen innledet på konferansen om...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.11

Kampanje for økt valginformasjon

Kommunal- og regionaldepartementet samarbeider med et privat firma om informasjonskampanjen foran kommunestyre- og fylkestingsvalget 12. september. Kampanjen har som målsetning å øke velgernes...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.11

Sommerjobb på museum?

Er du interessert i historie, liker å formidle kunnskap og er glad i å omgås mennesker? Da er dette sommerjobben for deg! Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal og Vigeland Hus søker...

av Birgitte Sørensen, 28.03.11

Sveriges Riksdag takker Vest-Agder fylkeskommune

Kulturkomiteen i Sveriges Riksdag var i slutten av februar på studiereise i Norge. I reisen hadde komiteen også lagt inn et besøk i Kristiansand hvor både kommunen og fylkeskommunen orienterte om...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Stor utskiftning i fylkestinget etter valget

Samtlige av partiene som nå er representert i fylkestinget i Vest-Agder har nå valglistene til fylkestingsvalget i høst så godt som klare. Tar en utgangspunkt i de kandidatoversiktene som har vært...

av admin, 23.02.11

Fylkestinget vil nedlegge Agderrådet

Vest-Agder fylkesting ga tirsdag enstemmig tilslutning til at Agderrådet oppløses så snart det er praktisk mulig, senest i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Fylkestingets...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.11

Fylkesordførerne vil ha veiadministrasjonen til fylkeskommunene

De faglige og økonomiske ressurser tilknyttet administrasjonsansvaret for fylkesveiene må overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Det er konklusjonen i en uttalelse Kollegiet av...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.11

Demokratene ber om redegjørelse om snøbrøyting

Demokratene har sendt en henvendelse til fylkesordfører Thore Westermoen hvor partiets fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe ber om redegjørelse i fylkestinget 22. februar om ”rapportert dårlig...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.11

Alle hustander i Vest-Agder vil få valgmateriell om årets fylkestingsvalg i posten

Fylkesutvalget bevilget tirsdag inntil 900.000 kroner til utsending av valgmateriell til husstandene i Vest-Agder. Brevet vil inneholde en stemmeseddel fra hvert parti samt en generell informasjon om...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.11

Fylkesutvalget går inn for at Agderrådet oppløses så snart det er praktisk mulig

I 1995 ble landsdelsutvalget - Agderrådet - opprettet. Rådet skulle arbeide for felles interesser for landsdelen, bidra til koordinering av aktiviteter og fremme samarbeid mellom de interesserte...

av admin, 08.02.11

Viktige endringar i vallova

Regjeringa føreslår at den som er sett opp på ei vallista og ikkje ynskjer å stille til val, kan få sleppe. Demokratisk deltaking bør vere basert på engasjement og fri vilje, seier kommunal- og...

av admin, 31.01.11

Mer åpenhet i fylkeskommunene og kommunene

-Openheit er avgjerande for at kommunesektoren skal ha tillit hjå innbyggjarane. Difor er eg glad for at Stortinget no har vedteke reglar om styrka møteoffentlegheit. Me ynskjer ein kommunal sektor...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.11

Oddny Omdal og Svein Bringsjord oppnevnt til verneområdestyre for Setesdal Vesthei

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at fra Vest-Agder fylkeskommune oppnevnes fylkestingsrepresentantene Oddny Omdal (KrF) og Svein Bringsjord (H) til vernområdestyre for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane...

av admin, 01.01.01

130 800 vestegder kan stemme ved valget i september

I alt har vel 3,79 millioner personer i landet stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget til høsten. Det er en økning på 180 900 stemmeberettigede siden forrige valg i 2007. En fersk...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

130 926 personer har stemmerett ved valget i Vest-Agder

I følge ny statistikk fra Stastistisk sentralbyrå er det ved valget 12. september 130 926 personer som kan stemme og avgjøre hvem som skal være representert i kommunestyrene og fylkestinget i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Brukerundersøkelse om tilgjengelighet ved valg

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesordfører Damman i årstalen: 2011 - året da det uvirkelige ble virkelig

-For alle mennesker i vårt land vil 2011 være det året da det uvirkelige ble virkelig. Det er året da deler av landets folkevalgte institusjoner og ikke minst politisk engasjerte ungdommer ble utsatt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01