• E39-arbeidene mellom Fardal og Osestad i gang
  av Torkelsen, Jan H., 19.12.11

  Betydelig kalkuleringsbom fra vegvesenet på ny E-39 fra Søgne til Ålgård

  Statens vegvesen har nå sendt ut brev til alle instanser som i høst har avgitt høringsuttalelser til...

  Les mer
 • Fylkeskommunen vil ha bedre kollektivtransportløsning i Rom næringsområde i Lyngdal
  av admin, 19.12.11

  Ny bransjenorm sikrer anonyme kollektivreiser

  Les mer
 • Kvinesdal kommune går foran i trafikksikkerhetsarbeidet
  av Torkelsen, Jan H., 12.12.11

  Kvinesdal kommune går foran i trafikksikkerhetsarbeidet

  Sist torsdag avsluttet Kvinesdal kommune og Trygg Trafikk et treårig samarbeid. Kvinesdal kommune...

  Les mer
 • av Sørensen, Lasse Moen, 01.12.11

  Vellykket åpning av Vigeland bru

 • av Sørensen, Lasse Moen, 28.11.11

  Åpning av Vigeland bru 29.11.2011

  Nye Vigeland bru åpnes tirsdag 29.november. Dette er en stor dag for Fylkeskommunen, som endelig kan...

  Les mer
 • av Sørheim, Steinar, 24.11.11

  Presentasjoner i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø den 23. november

  Det var to orienteringer om samferdsel på sist hovedutvalgsmøte.  Vidar Ose, samferdselssjef, hadde...

  Les mer
 • E39-arbeidene mellom Fardal og Osestad i gang
  av Torkelsen, Jan H., 24.11.11

  Gamle E39 fra Fardal til Udland i Lindesnes omklassifiseres til fylkeskommunal vei

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i går at gamle E39 fra Fardal til Udland blir...

  Les mer
 • av admin, 23.11.11

  Trafikkutviklingen i Vest-Agder

  Statens Vegvesen, Agder Kollektivtrafikk (AKT) og bomselskapene i Vest-Agder rapporterer månedlig...

  Les mer
 • Nytt byggeprosjektet Rige-Grauthelleren skal gi bussene bedre fremkommelighet
  av Torkelsen, Jan H., 22.11.11

  Nytt byggeprosjektet Rige-Grauthelleren skal gi bussene bedre fremkommelighet

  1316

  Les mer

Velg buss eller tog mellom Nodeland og Kristiansand

Avtalen er ikke lenger gyldig (utløpt 12. januar 2012). Togreisende med NSB periodekort kan bruke bussen, og reisende med AKT ungdomskort/studentkort kan bruke NSB mellom Nodeland og...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.11

– Overraskende høy prisøkning

Samferdselssjef Vidar Ose i Vest-Agder fylkeskommune er overrasket over den store prisøkningen på prosjektet. Nå forberedes en kuttliste. ‒ Vi var klar over at det kunne skjule seg mer dårlig fjell...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.11

Betydelig nedgang i antall omkomne i Vest-Agder-trafikken

Totalt 147 personer har mistet livet i trafikken i landet hittil i år. I samme periode i 2010 omkom 186 personer i veitrafikkulykker viser tall fra Trygg Trafikk etter årets ti første måneder. For...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Samkom skole i Vennesla til topps i den store refleksjakten 2011

Den store refleksjakten 2011 er nå gjennomført i Vest-Agder. Trygg Trafikk Vest-Agder inviterte i høst alle elever på 4., 5. og 6. trinn til å bli med på Den store som ble avsluttet fredag den 21....

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Fylkesordfører Damman ser veiåpning i Lindesnes som et viktig skritt i riktig retning

-Dette er en gledens dag og et viktig skritt i riktig retning i arbeidet med å utvikle E39 i Vest Agder frem mot en tidsmessig veistrekning. Vi får nå en god løsning på en 4 kilometer lang strekning...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.11

Flere fylkespolitikere varmt takket for innsats for ny E-39 Vigeland – Osestad

-Det er alt for sjeldent vi har snorklippinger for åpning av veianlegg i denne delen av landet. Det burde vi ha langt oftere, sa nylig avgått ordfører i Lindesnes Ivar Lindal under et...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.11

Samferdselsministeren: Framleis har vi eit arbeid å gjera med E39 gjennom Lindesnes

Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget Sigmund Oksefjell overbrakte, ved åpningsarrangementet av den nye E-39-strekningen i går, en hilsen fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa:...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.11

Fylkesutvalget stiller seg bak fellesuttalelse om konseptvalgutredning for E39 Søgne – Ålgård

Fylkesutvalget stilte seg i dag bak en felles uttalelse vedrørende en konseptvalgutredning for E39 Søgne – Ålgård utarbeidet av Vest Agder fylkeskommune i samarbeid med administrative representanter...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.11

Fylkesutvalget opptatt av å få utredet trafikkbegrensende tiltak i Kristiansandsregionen

Da fylkesutvalget i dag behandlet konseptvalgutredningen for fremtidens trafikksystem i Kristiansandsregionen var representantene opptatt av flere trafikkdempende løsninger. Fylkesutvalget konstaterer...

av admin, 20.10.11

Fylkeskommunen vil ha endret plan for opprusting av fylkesvegen gjennom Farsund sentrum

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det i dag klart at fylkeskommunen ikke kan godta et planforslag for utbedring av fylkesvei 43 gjennom Farsund sentrum. Det ble samtidig uttrykt at...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.11

Slottevegen i Songdalen blir fortsatt en kommunal veg

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag at en kommunal veg på strekningen Lauvslandsmoen til Frikstad - kalt Slottevegen - i Songdalen kommune ikke skal omklassifiseres til fylkesveg....

av admin, 20.10.11

Vegparsell i Borhaug overføres fra fylkeskommunen til Farsund kommune

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at en parsell på 50 meter på fylkesveg 658 i Borshavn-Borhaug skal omklassifiseres til kommunal veg. Begrunnelsen er et ønske om å få til en...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.11

Fortsatt trafikkøkning i bomstasjonen på Kvinesheia

Lister Bompengeselskap har nå klar septembertallene for trafikken i bomstasjonene. I forhold til september i fjor økte trafikken i september i år med 1966 kjøretøyer gjennom de to bomstasjonene samlet...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.11

Høring om utslippstillatelse for fylkesvei 469 Hidra landfast

På vegne av Vest-Agder fylkeskommune skal Statens vegvesen Region sør bygge en undersjøisk tunnel mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord kommune. I den forbindelsesøker vegvesenet om tillatelse til...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.11

Regn har forsinket arbeidene på Vigeland bro

De siste månedenes regnvær har gjort at det vil ta lengre tid enn forutsatt å få gjennomført arbeidene på Vigeland bro i Lindesnes kommune. Etter fremdriftsplanen skulle den nye broen stå ferdig 15....

av Torkelsen, Jan H., 17.10.11

Dyrere for fylkeskommunen å vedlikeholde fylkesveger

Statistisk Sentralbyrå presenterer nå en byggekostnadsindeks hvor det går frem at kostnadene til drift og vedlikehold av veger steg med 7 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år....

av Torkelsen, Jan H., 14.10.11

Sats sterkere på kollektivtrafikken i byområdene, oppfordrer KS

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett lagt inn 400 millioner kroner innenfor veksten i frie inntekter til fylkeskommunene som skal gi økte muligheter til veivedlikehold. De senere årene har...

av admin, 11.10.11

Kraftig trafikkvekst med togene i Vest-Agder

Trafikken med togene i Vest-Agder er i kraftig vekst. Fra å være nærmest glemt for ti år siden er stasjonene gjenfunnet i bygdene som ofte kalles ”dalstrøka innafor”. Pendlerforening, næringsliv og...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.11

Nytt tilsyn med infrastrukturen på offentleg veg snart på plass

- Eit nyoppretta statlege vegtilsyn er på plass i første halvdel av 2012. Regjeringa føreslår å løyva 11,2 millionar kroner til tilsynet i 2012. Vegtilsynet skal føra tilsyn med veginfrastrukturen, ei...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.11

Venter stor interesse for Hidratunnel-jobben

Statens vegvesen regner med stor interesse blant landets entreprenørbedrifter om byggingen av den 3,5 kilometer lange undersjøiske tunnelforbindelsen til Hidra. -Jobben består i hovedsak av...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.11

Grunnboringer i gang ved Bukstad og Kvellandstrand på Hidra

Statens vegvesen og Multiconsult starter någrunnboringer for å undersøke havbunnen ved utfyllingssonene ved Kunes/Bukstad og ved Kvellandstrand i forbindelse med det undersjøiske tunnelprosjektet til...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.11

Fylkesordførerne: -KRAFTFULL SAMFERDSELSSATSING ER PÅKREVD!

Kollegiet av fylkesordførere og fylkesrådsledere krever en kraftfull satsing på utbygging av infrastruktur på samferdselsområdet. Det vil , slik de ser det, være det viktigste tiltaket for å sikre...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.11

Fylkeskommunens ledelse forventer at Samferdselsdepartementet følger opp belønningsavtale

I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på 285 millioner kroner for perioden 2009-2012. Belønningsordningen er etablert for å stimulere og bidra...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.11

Reglementet for skyss til grunnskolen endret

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø godkjente i dag en del justeringer av Vest-Agder fylkeskommunes reglement for skyss til grunnskolen. Det justerte reglementet gjøres gjeldende fra 1. august...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.11

Nytt nasjonalt prosjekt skal utmeisle en ny kollektivstrategi

Samferdselsdepartementet etablerer nå et eget prosjekt for å kunne utarbeide en kollektivstrategi, melder departementet på nett. Her skal blant annet statlige mål for kollektivtransporten utvikles og...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.11

God trafikkvekst i Lister-bommene i august

Både bomstasjonen på E-39 på Kvinesheia og på fylkesvei 43 mellom Lyngdal og Farsund hadde økning i antall passeringer i august. Totalt økte trafikken med 9049 passeringer i august i år sammenliknet...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.11

Fylkesordførerne på Agder: Ingen sammenslåing, men samarbeidet fortsetter!

Klokken 02.05 viste opptellingen i folkeavstemningen om fylkessammenslåing i Aust-Agder at 30,4 prosent hadde stemt ja og 67,1 prosent nei. Fylkesordførerne Thore Westermoen og Laila Øygarden...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Godt samarbeid gir positive resultater for jernbanesatsingen sørover fra Oslo

Det legges mye nye skinner i Vestfold. - Regjeringen bekrefter at de vil satse ordentlig på Vestfoldbanen. Nå er det ingen vei tilbake for en videre kraftig satsing. Strekningen fra Barkåker til...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Kollektivbruken mot nye høyder

Det var over 500 millioner reiser med kollektivtransport i Norge i fjor 2010 i følge Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 21 millioner påstigninger fra året før. Det meste av veksten var i...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.11

Betydelig flere busset og syklet i Kristiansandsregionen i fjor

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om fjorårets resultater for Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP). Samarbeidspartnere er kommunene: Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen,...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.11

Fylkeskommunen overtar vei mellom Hægebostad og Kvinesdal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag å omklassifisere strekningen fra Bakken i Hægebostad til Moi i Kvinesdal fra kommunal vei til fylkeskommunal vei. Parsellene fra krysset ved...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.11

Fylkesveiparsell ved Havikmyra i Farsund omklassifisert til kommunal vei

I forbindelse med omlegging av fylkesvei 666 ved Havikmyra på Spind i Farsund kommune besluttet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag at omtrent 200 meter av veien omklassifiseres fra...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.11

Nye positive initiativ for Sørvestbanen til Sørlandet og Stavanger

Vestfold og Telemark ønsker en rask utbygging av Vestfoldbanen fra Drammen til Skien. Den lokale enigheten er nedfelt i strategidokumentet for Plattform Vestfold – Jernbanepolitisk samarbeid....

av Torkelsen, Jan H., 23.08.11

Positiv utvikling i skadeomfang i Vest-Agder-trafikken

I følge statistikk fra Statistisk sentralbyrå er det registrert færre trafikkulykker, færre trafikkskadde og færre drepte på veiene i Vest-Agder i løpet av årets første sju måneder enn i samme periode...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.11

Sørlandsruta AS vant anbudet om busstjenester i Mandal, Lindesnes og Lista

Sørlandsruta AS hadde lavest pris av tilbyderne i konkurransen om å være leverandør av kollektivtrafikktjenester i Mandal, Lindesnes og Lista. Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) inviterte i mars til åpen...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.11

Økt sommertrafikk på Kvinesheia, redusert til Farsund

-Trafikken i bomstasjonene i Lister i juli viste en samlet nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med samme måned i 2010, opplyser daglig leder i Lister Bompengeselskap AS Gunnar Haddeland. Det var en...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.11

Sitteplass og bilbelte ved skoleskyss

- For å styrke arbeidet med å gjøre skoleskyssen tryggere foreslår regjeringen en endring i vegtrafikkloven, opplyser samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Forslaget til lovendring ble lagt...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.11

Trafikkøkning i Lister-bommene i juni

Lister Bompengeselskap AS har sendt ut oversikt over junitrafikken. Den viser at det passerte 11 845 flere kjøretøyer totalt gjennom selskapets bompengestasjoner i juni i år enn i samme måned i fjor....

av admin, 08.08.11

Prøvekjøring av Hidratunnelen på Skalldyrtreffet

Mange lot seg imponere av en filmanimasjon av den undersjøiske tunnelen på fylkesveien som skal knytte Hidra til fastlandet i Flekkefjord. Flere benyttet sjansen til å prøvekjøre tunnelen to år før...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.11

Fylkestinget vil ha bedre vei til Kjevik

Statens vegvesen har nå utarbeidet budsjettforslaget 2012 for riksveinettet. Budsjettforslaget omhandler investeringer, drift og vedlikehold på veinettet som staten har ansvar for. Fylkeskommunene er...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

Fylkestingsflertall mot rushtidsavgift som finansiering av Agder Kollektivtrafiikk AS

Fylkestinget behandlet i går en strategisak hvor fylkespolitikerne fastsetter retningslinjer for fylkesrådmannens utarbeidelse av forslag til årsbudsjett for neste år og økonomiplan for de kommende...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

- Tankevekkende møte med døden

-Unikt og kreativt trafikksikkerhetsarbeid i Kristiansand gir håp om en redusert ulykkesstatistikk. Trafoen i Kristiansand - har vist seg å bli et nyttig verktøy i kampen mot døden på veien, skriver...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.11

Belønningsmiddelbortfall fra 2013 gir utfordringer som må løses for kollektivtrafikken

Kollektivtransporten i Kristiansands-regionen finansieres i dag med rundt 25 prosent eller 25 millioner kroner av driften ved hjelp av belønningsmidler. Belønningsmidlene går til spesielle...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.11

Trafikknedgang i Listerbommene i mai

av Torkelsen, Jan H., 16.06.11

Konseptvalgutredning legger til grunn raskere, tryggere og mer kostnadseffektiv transport mellom Søgne og Ålgård

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om et sammendrag av en konseptvalgutredning for E39 mellom Søgne og Ålgård. Den omfatter mulige strategier for å møte...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.11

Fylkeskommunen klargjør retningslinjene for bruk av brune skilt i Vest-Agder

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om retningslinjer for bruk av brune skilt i Vest-Agder. Brune skilt er ment brukt for å skilte til severdigheter og opplevelsesbasert...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.11

Ingen annen by er kommet lenger enn Kristiansand på tilrettelegging av kollektivtrafikken

-Det er et lenge anerkjent problem at kollektivtrafikken har vært vanskelig tilgjengelig for en god del mennesker. Derfor har det i lang tid pågått et arbeid i Vest-Agder fylkeskommune, Agder...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.11

Nyhetsbrev fra Hidra Landfastprosjektet

Det er nå klart et nytt nyhetsbrev om det store fylkesveiprosjektet Hidra Landfast i Flekkefjord. Du kan lese om at en tunnelplan nå er levert. Multiconsult AS er ferdig med prosjekteringsjobben av...

av admin, 14.06.11

Det blir ny bomstasjon på E18 i Lillesand.

Mandag vedtok Stortinget å utvide Aust-Agder-pakken. 78 representanter stemte for utviding av Aust-Agderpakken, mens 23 stemte mot. Både Samferdselsdepartementet og flertallet i transport- og...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Rapport viser at det må satses mye kraftigere på kollektivtrafikk og samferdsel

På oppdrag fra KS har analyseselskapet Urbanet Analyse beregnet følgene av utviklingsscenarier for trafikkveksten de neste 20 årene. Rapporten ble presentert på et seminar onsdag. Den viser at det må...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.11

Ambisiøs felles sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen

Torsdag 19. mai vedtok ATP- Areal og Transportprosjektet i Kristiansandsregionen enstemmig en sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen for perioden 2011 til 2020. Bak planen står sju kommuner i...

av admin, 24.05.11

Goldwell cup 2011- vellykket prosjekt til fordypning på Lista

Den nyopprettede frisørlinjen på Lister videregående skole avdeling Lista inviterte frisørelevene fra Strømsbu videregående skole i Arendal og Tangen videregående skole i Kristiansand til...

av admin, 16.05.11

Går for opprinnelig tunneltrasé i Hidra -landfast-prosjektet

Hidra landfast tunnelen kommer til å bli bygd etter vedtatt reguleringsplan. Alternativ bruk av fyllmassene fra tunnelen til industriformål på Hidra blir ikke utredet. Det fastslår ordfører Reidar...

av admin, 11.05.11

Presentasjoner fra Samferdselskonferansen 2011

Quality Hotel & Resort Kristiansand, Sørlandsparken, 28.-29.04.2011

av Erichsen, Marion, 03.05.11

Ny bomstasjon på E-18 vest for Lillesand

Det opprettes en ny bomstasjon på E18, vest i Lillesand, i tillegg til dagens bomstasjon på kommunegrensa mellom Lillesand og Grimstad. Det synes klart etter at samferdselsministeren anbefaler en slik...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.11

Samferdselskonferansen bidro til å forsterke enigheten om veien videre

Fylkesrådmann Tine Sundtoft uttrykte i en oppsummering av den store samferdselskonferansen som ble arrangert i Kristiansand torsdag og fredag at den hadde bidratt til å forsterke den samstemte...

av Torkelsen, Jan H., 29.04.11

Samarbeidet om samferdselssaker fungerer godt på Sørlandet

Fylkesordfører Laila Øygarden fra Aust-Agder og fylkesordfører Toril Runden fra Vest-Agder la vekt på at det samarbeides godt på Sørlandet om samferdselssaker. -Vi samarbeider godt, vi er enige om...

av Torkelsen, Jan H., 29.04.11

Økt fokus på utbedringer på strekning på Kuliaveien i Songdalen

Fremskrittspartiets gruppeleder Arild Birkenes reiste i fylkestinget onsdag en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen hvor han spurte om fylkesordføreren vil medvirke til at,...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Strategidokument for Sørvestbane-prosjektet godkjent av fylkestinget

Fylkestinget godkjente onsdag et forslag til strategidokument for Sørvestbanen som Jernbaneforum Sørs plenumsmøte vedtok i januar. Plenumsmøtets vedtak forutsetter godkjenning av respektive fylkesting...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Vil de tre bompengeselskapene i Vest-Agder bli ett?

Fylkestingsrepresentant Terje Damman (H) viste i fylkestinget i dag til at Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om se på muligheten for at fylkeskommunale bompengeselskap skal omfatte...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Landets første høyhastighetsbaneprosjekt må bli Sørvestbanen!

-Vår kamp handler om at Sørvestbanen fra Oslo via Kristiansand til Stavanger må bli det første høyhastighetsprosjektet innen jernbaneutbyggingen som realiseres, sa leder av Jernbaneforum Sør Oddvar...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.11

4,4 millioner til forsøk med bestillingstransport og TT i Vest-Agder

Samferdselsdepartementet har fordelt 13 millioner kroner til seks fylkeskommuner som deltar i et prøveprosjekt for bedre samordning av bestillingstransport og tilrettelagt transport. Vest-agder...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.11

Fylkesutvalget kritisk til innføring av nasjonale føringer på fylkesvegnettet

-Hovedhensikten med forvaltningsreformen er å gi det regionale nivået større beslutningsmyndighet på viktige områder for å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.11

Arild Birkenes retter interpellasjon om utbedring av ”Kuliaveien”

-Vil fylkesordføreren medvirke til at fylkeskommunen som veieier sikrer og utbedrer bakken fra Nodeland sentrum til Nodelandsheia i Songdalen kommune slik at gul stripe kan etableres, spør FRP’s...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Fylkeskommunens samferdselspolitikere går inn for å øke årets fylkesveibudsjett

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2010 gikk hovedutvalget inn for at fylkestinget 27. april øker årets budsjettramme til...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Fylkeskommunen finansierte Trygg Trafikk Vest-Agder med 650 000 kroner i fjor

Trygg Trafikk Vest-Agder har lagt frem årsrapporten for 2010 som beskrives som et år med høy aktivitet over et vidt spekter av områder. Spesielt fremheves satsinger innenfor informasjonsarbeid og...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Strategiplan for Sørvestbane-prosjektet behandles nå politisk på sør-vestlandet

Jernbaneforum Sørs plenumsmøte vedtok i januar et forslag til strategidokument for Sørvestbanen. Vedtaket forutsetter godkjenning av respektive fylkesting i Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Enighet om tiltak mot ran i kollektivtrafikken

-Ran og vold mot sjåfører i kollektivtrafikken er alvorlig, både for den enkelte arbeidstaker og for arbeidsmiljøet. Kontantfri kollektivtrafikk vil derfor være et viktig bidrag til å redusere...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.11

Vest-Agder fylkeskommunes arbeid med tilrettelegging av kollektivtransporten gir resultater

Det er et mål at så mange som mulig skal kunne benytte det vanlige kollektivtilbudet som finnes på hjemstedet. Fra sommeren 2011 vil ruteområder med et tilrettelagt kollektivtilbud dekke rundt 60...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

Ny utredning: Kollektivtransport eller kø og kaos i større byområder i 2030

Vi har valget mellom kraftig utbygging av kollektivtrafikken eller kø og kaos i de største byene. Dette går fram av en helt ny analyse av trafikkveksten fram til 2030, utført av Urbanet Analyse for...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.11

Vurderer ferjefri stamvei fra Kristiansand til Trondheim

Skal det bli mulig å kjøre E39 fra Kristiansand til Trondheim uten å måtte krysse minst åtte fjorder med ferje, må det konstrueres kompliserte tunneler eller bruer. Statens vegvesen har fått i oppdrag...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.11

Nesten ni prosent flere bompasseringer i Lister i februar

Det var en markant økning i antall kjøretøyer som passerte de to bomstasjonene i Lister i februar. Daglig leder i Lister Bompengeselskap AS Gunnar Haddeland legger nå frem en statistikk som viser at...

av admin, 28.03.11

Økende kritikk mot lange planleggingsprosesser for veianlegg

-Det å bygge veier i Norge krever en omfattende planprosess. Jeg mener det bør gjennomføres en evaluering av prosessene rundt konseptvalgsutredninger og kvalitetssikringsutredninger. Prosessene er...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.11

Vest-Agder blant fylkene med lavest veisikkerhet

Opplysningsrådet for Veitrafikken har kartlagt veisikkerheten i landet. Arbeidet er basert på Statens vegvesens egen veidatabank for de siste ti årene, i følge Aftenposten. Oversikten viser blant...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.11

Fylkeskommunene bruker mer til fylkesveier enn de får fra staten

I fjor fikk fylkeskommunene bevilget 12,6 milliarder kroner fra staten til fylkesveiene. Tallene ble lagt fram av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på Senterpartiets landsmøte søndag. I alt...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Kleppa: -Fylkeskommunane skal samla alle bompengeprosjekta sine i eit bompengeselskap

- Regjeringa er oppteken av å få meir veg for pengane. Å oppretta regionale bompengeselskap skal etter kvart føra til reduserte kostnader på 50 til 100 millionar kroner årleg for alle...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Positiv trafikkstatistikk for Vest-Agder for årets to første måneder

Statistisk Sentralbyrå har nå presentert tallmateriale over veiulykker med personskade for januar og februar. Det er i løpet av de to månedene registrert 794 ullykker med 1242 skadde personer og 30...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.11

Mange unge gutter er risikosportutøvere i trafikken med fare for eget og andres liv

-De vi finner flest av som trafikkdrepte og trafikkskadde er gutter mellom 18 og 22 år. De er også ofte passasjerer og befinner seg i biler som er på veiene i helgen mellom klokken 22.00 og 04.00....

av admin, 17.03.11

Samferdselsdepartementet oppretter en egen avdeling for jernbane

Tidligere har jernbanesaker blitt håndtert i Veg- og baneavdelingen i Samferdselsdepartementet. Fra og med 7. mars blir banesakene lagt til den nyopprettede Baneavdelingen med Jon Fredrik Birkheim...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

Nytt vegtilsyn frå 2012

- Tilsynsoppgåvene til Statens vegvesen skal leggjast til ei eiga eining direkte under vegdirektøren. Det skal vera eit tydeleg organisatorisk og styringsmessig skilje mellom tilsynsverksemda og anna...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.11

Holder trykket oppe på Eidangerparsellen

Telemark fylkeskommune fortsetter å holde høyt trykk for å få byggestart på Eidangerparsellen i 2012, skriver Telemark fylkeskommune på sin nettside. Forbindelsen mellom Larvik og Porsgrunn er et...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.11

Fylkesordførerne vil ha veiadministrasjonen til fylkeskommunene

De faglige og økonomiske ressurser tilknyttet administrasjonsansvaret for fylkesveiene må overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Det er konklusjonen i en uttalelse Kollegiet av...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.11

Vest-Agder fylkeskommune bidrar til mulighetsstudie for ny kystnær jernbane

Vest-Agder fylkeskommune vil bidra til at det blir utarbeidet en mulighetsstudie for en kystnær jernbane for strekningen fra Brokelandsheia til Egersund. Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 100...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.11

Informasjon om SAM prosjektet

Vest-Agder fylkeskommune deltar i forsøksprosjektet: Samordning av bestillingstransport og Transporttjenesten for funksjonshemmede med tilskuddsmidler fra Samferdselsdepartementet. Prosjektperioden er...

av Skomedal, Anne Siri, 08.02.11

Fylkesveien mellom Farsund og Lyngdal sikres bedre

På fylkesvei 43 mellom Farsund og Lyngdal, hvor det er mye trafikk, er det stedvis uoversiktlige partier og farlige avkjørsler. I løpet av våren blir dette utbedret. -Vi skal bygge to nye avkjørsler...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.11

Kristiansand havns fremtid er avhengig av effektiv og god vei- og jernbaneforbindelse

-Vi kan bygge så fin havn vi vil. Men det hjelper ikke dersom ikke vei- og jernbaneforbindelsen til havna er skikkelig og velfungerende. I arbeidet med konseptvalgutredingen for Kristiansandsregionen,...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.11

Ny arbeidsgruppe skal vurdere effekt av ny kystnær jernbane

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø uttrykte seg i dag positivt til at det blir utarbeidet en mulighetsstudie for en kystnær jernbane for strekningen fra Brokelandsheia til Egersund. Utvalget...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.11

Hjertesukk om veiplanlegging fra fylkesordføreren

Det å bygge veier i Norge krever en omfattende planprosess. Da fylkesordfører Thore Westermoen holdt innlegg under Stortingets transport og kommunikasjonskomités besøk i Vest-Agder tidligere denne...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

Sørvestbanen – YES WE CAN DO IT!

av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

Fylkesvaraordføreren: - Rammebetingelsene for kollektivtrafikk må gjennomgås

Da stortingets transport- og kommunikasjonskomité onsdag besøkte Kristiansand kunne fylkesvaraordfører Toril Runden presentere tall som viser en gledelig økning i passasjertallene på bussrutene både i...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

Utfordring til Stortingets transportkomité. Det er behov for å tenke nytt!

-Norge er på etterskudd når det gjelder infrastruktur som vei og bane. Det er stort etterslep på vedlikehold. Det er behov for å tenke nytt, slo fylkesordfører Thore Westermoen fast i en tale til...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.11

Årets viktigst jernbanekonferanse

av Torkelsen, Jan H., 21.01.11

Dobbeltsporet jernbane på østlandet gir tre ganger så mange passasjerer

En mulighetsstudie utført i regi av Jernbaneverket med bistand fra ulike konsulentselskaper viser hvordan Østfoldbanen og Vestfoldbanen kan fullføres med moderne dobbeltspor. Beregningene i studien...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

Nytt nyhetsbrev om Hidra landfast-prosjektet

I et nytt nyhetsbrev om Hidra landfast-prosjektet kan en lese om stort tunnelengasjement på Hidra. Nær 200 mennesker fylte nylig gymnastikksalen på Hidra skole for å høre siste nytt om den planlagte...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

Fylkesveistrekninger stengt og mindre salting

av Torkelsen, Jan H., 11.01.11

Det kan bli mangel på salt til veiene

Saltleverandørene har meldt at det kan bli akutt mangel på vegsalt i løpet av vinteren. Bakgrunnen er stort forbruk, små lagere og begrenset tilgang. Statens vegvesen ser nå på konsekvenser og...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.11

Økt sykling i Kristiansand og Mandal

Det har dessverre de siste dagene kommet fram feilaktige tall om sykkelbruken, skriver Statens vegvesen på sine nettsider. Dette skyldes at tellepunktene flere steder har vært ustabile eller ute av...

av Torkelsen, Jan H., 07.01.11

Hurtigarbeidende gruppe for videre utvikling av norsk jernbane

- Jeg setter nå ned en hurtigarbeidende gruppe for å forsikre meg om at vi løser oppgavene på en best mulig måte. Hovedutfordringen på jernbanen er nedslitt infrastruktur og mye gammelt materiell....

av Torkelsen, Jan H., 07.01.11

Vinterstandard på veier

Hvilken standard kan du forvente på veiene i ditt nærområdet i vinter? Svar på det finner du på nettsidene til statens Vegvesen, det forklarer samferdselsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune (VAF)...

av Macdonald, Cheryl, 05.01.11

Det blir ”Aksjon mot trafikkdød” fredag 7. januar i Kristiansand

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Statens vegvesen i Agder-fylkene, Trygg Trafikk, Biskopen i Agder og Telemark, Agder politidistrikt og Utrykningspolitiet er sammen om å arragere ”Aksjon mot...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.11

Samferdselsministeren vil møte næringslivet for å få mer effektiv transport

- Meir effektiv og påliteleg transport er avgjerande for å styrkja næringsliv i heile landet. Eg ønskjer difor at næringslivet skal vera med og drøfta kva for utbygging, tiltak og rammevilkår som må...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.09

Stortingets kommunikasjons- og transportkomité på befaring i Vest-Agder

Stortingets kommunikasjons- og transportkomité, under ledelse av komitéleder Knut Arild Hareide vil komme på befaring i Vest-Agder 25. og 26. januar. Komiteen ankommer i buss langs E-39, etter en...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Folkemøte om tunnelforbindelsen til Hidra

Tirsdag 18. januar kl 18.00 inviterer Statens vegvesen alle interesserte til folkemøte på Hidra skole om tunnelforbindelsen Hidra landfast. -Vi ønsker å gi lokalbefolkningen en bred presentasjon av...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vel 2,6 millioner fra staten til tilgjengelighetstiltak til kollektivtransporten

Staten opprettet i 2006 en tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent av kostnaden til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

De positive effektene som en ny Sørvestbane vil medføre er blitt bekreftet ennå en gang

Leder i Jernbaneforum Sør, fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa i Aust-Agder, har igjen fått bekreftet at Sørvestbaneprosjektet han står i bresjen for er den jerbaneinvesteringen som vil gi best...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Samferdselsministerens parti vil ha mer midler til fylkesveiene

Å prioritere samferdsel er satsing for fremtiden. Samtidig er utfordringene store, skriver regjeringspartiet og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas parti – Senterpartiet - innledningsvis i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mars-vekst i Listerbommene

Nå foreligger trafikktall for mars måned fra bomstasjonene i Lister som er med å finansiere mange veiprosjekter i regionen. I forhold til mars i fjor har det i mars år vært flere passeringer i både...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen ga Sørvestbane-forkjemperne økt kampskyts

Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen Tom Stillesby fra Jernbaneverket reiser i disse dager rundt til alle jernbaneforaene for å fortelle om resultater så langt fra utredningen. Han besøkte...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sørvestbaneprosjektet godt profilert i spesialvideo

Høyhastighetsutredningen har laget video fra et møte som ble avholdt i Kristiansand i begynnelsen av mai. Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen Tom Stillesby fra Jernbaneverket reiser i disse...

av admin, 01.01.01

Mesteparten av ekstramidler til fylkesvegformål benyttes til vedlikehold og drift

Fylkestinget økte i april rammen som fylkeskommunen i år skal benytte til fylkesvegformål med 18.5 millioner kroner. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag hvordan ekstramidlene...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Rundt 100 km ny asfalt årlig i Vest-Agder frem til 2014

Statens vegvesen bistår Vest-Agder fylkeskommune med drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Vegvesenet har nå utarbeidet en fireårig asfaltplan for årene fra 2011 til 2014. I planen er det lagt til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

55 millioner kroner er brukt så langt på tilrettelegging av kollektivtransporten

Fra 1998 til 2011 er det totalt investert rundt 55 millioner kroner til tilrettelegging av holdeplassene i Kristiansand. Dette omfatter både statlige tilskudd og betydelige lokale egenandeler på...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Helhjertet støtte fra Vest-Agder fylkeskommune til ”Ferjefri E39”

Stadig flere langs kysten fra Trondheim til Kristiansand mobiliserer nå for en bedre hovedvei langs sørvestlandskysten. -Initiativet ”Ferjefri E39” angår Vest-Agder i høyeste grad. Vi er positive til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Møt Hidra landfast på Skalldyrtreffet i Kirkehavn

Prosjektleder i Statens vegvesen Oddvar Kaarmo stiller med egen stand under Skalldyrtreffet på Hidra for å informere om det pågående fylkeskommunalt eide undersjøiske veiprosjektet mellom fastlandet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sterkere nasjonal satsing på kollektivtransport

Bakgrunnen for de nye grepene er et politisk ønske om å styrke departementets satsing på kollektive transportløsninger. - Vi kan ikke vegbygge oss ut av transportutfordringene i de store byene....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

56 000 flere passeringer i Listerbommene hittil i år

Daglig leder Gunnar Haddeland i Lister Bompengeselskap har nå oktobertallene for bomstasjonene i Listerregionen klare. De viser at det i løpet av årets ti første måneder er passert 56 099 flere...

av admin, 01.01.01

Stadig færre drepte i trafikken

I oktober omkom 14 mennesker i trafikkulykker. Det er fem færre drepte enn i oktober i fjor. – Dette er en svært positiv utvikling. Det er den 8. måneden på rad med lavere eller likt antall drepte som...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkestingsflertall åpner om nødvendig for innføring av tidsdifferensierte bompengesatser i Kristiansand

I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på 285 millioner kroner for perioden 2009-2012. Belønningsordningen er etablert for å stimulere og bidra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

2,5 prosent trafikkvekst i Lister-bommene

Trafikktellingen i de to bomstasjonene i Lister – på E-39 og fylkesvei 43 – viser at det i løpet av de 11 første månedene i år har passert 65 734 flere kjøretøyer gjennom bommene i forhold til samme...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01