• Regional forskningsfond Agder holder informasjonsmøte 7. september på UiA
  av Torkelsen, Jan H., 19.12.11

  Utdanningsforskning og opprettelse av nye forskningssentre vektlegges av fylkestinget

  Agder.fylkene er en av i alt sju forskningsfondsregioner i Norge. Som grunnlag for driften av...

  Les mer
 • Agder-alliansen satser tungt på omsorgsteknologi
  av Macdonald, Cheryl, 16.12.11

  Agder-alliansen satser tungt på omsorgsteknologi

  Det skriver Forskningsrådet på sin nettside. De sikter til samhandlingen inne e-helse på Agder.   "I...

  Les mer
 • av admin, 22.11.11

  Utviklingstrekk i Vest-Agder 2011

  Enhet for strategi- og utvikling skriver hvert år en rapport hvor det beskrives noen utviklingstrekk...

  Les mer
 • Super Grid – Smart Regions: Cooperation in the North Sea – English Channel
  av Macdonald, Cheryl, 07.11.11

  Super Grid – Smart Regions: Cooperation in the North Sea – English Channel

  Seminaret ble arrangert av et konsortium av ulike regioner rundt Nordsjøen og den Engelske kanalen,...

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 02.11.11

  VAF på Open days i Brussel

  Fylkeskommunen var representert på den store europeiske samlingen for byer og regioner i Brussel,...

  Les mer
 • Seminar om integrering av innvandrere i byer og regioner i EU:
  av Macdonald, Cheryl, 02.11.11

  Seminar om integrering av innvandrere i byer og regioner i EU:

  Bakteppet for seminaret var todelt: På den ene siden ble det vist til at økt tilstrømming av...

  Les mer
 • Regional forskningsfond Agder holder informasjonsmøte 7. september på UiA
  av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

  Ønsker økt forskningsinnsats for å gjøre regionens bransjenettverk enda mer konkurransedyktige

  Fylkesutvalget behandlet i går en handlingsplan for 2011/2012 for Regionalt forskningsfond Agder....

  Les mer
 • av Birnbrich, Manuel, 10.10.11

  Regionplan Agder – nå også på engelsk

  Agder er en utadrettet region med en sterk internasjonal orientering. Dette gjelder ikke bare...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.08.11

  Regionale forskningsfond Agder inviterer til informasjonsmøte 8. september

  I forbindelse med årets utlysning av muligheter for å søke forskningsmidler avholder Regionale...

  Les mer

Nye midler til lokal samfunnsutvikling i kommunene

Kommunal- og regionaldepartementet har i år satt av totalt 30 millioner kroner til satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). I utgangspunktet er det satt av 1 million kroner per fylke....

av Torkelsen, Jan H., 09.03.11

3,3 millionar kroner til Vest-Agder til regional næringsutvikling i 2011

Regjeringa gir i år 567,7 millionar kroner til fylkeskommunar der kommunar har fått auka arbeidsgjevaravgift i høve til nivået før 2004. i Vest-Agder gjeld dette kommunane, Åseral, Audnedal, Sirdal og...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

2,9 milllioner til bredbånd i Vest-Agder

-Regjeringa gir i år 128,8 millionar kroner til fylkeskommunane, hvorav 2,9 millioner kroner til Vest-Agder. Tilgang til breiband med høg kapasitet er naudsynt i heile landet for at alle skal kunne ta...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

Regionale forskningsfond skal bidra til en ny måte å tenke regionalisering av forskning

I forrige uke ble Konjunkturbarometeret for Agder lagt frem. En av konklusjonene som ble trukket etter presentasjonen av barometeret i Kristiansand var at det er behov for mer og bedre forskning i...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.11

Politisk interesse for årlig levekårsmonitor

Etter at flere forskere fra Agderforskning, anført av instituttsjef Anne Lene Dale, hadde presentert den første og ferske levekårsmonitoren for Agder for de to fylkestingene på Agder i går, ble det...

av admin, 23.02.11

Felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010-2013

Felles plan folkehelse og levekår i Agder ble vedtatt i begge fylkestingene i vår,og er nå trykket og klar til bruk. Visjonen for planen er "God helse og livskvalitet for alle i Agder".

av Kittelsen, Jannike, 13.01.11

Regionplan Agder 2020

Regionplan 2020 ble vedtatt av fylkestingene i Aust- og Vest-Agder i juni 2010.For mer informasjon, se regionplanens egen nettsideHer finner du planen

av Manuel Birnbrich, 03.01.11

Støtter forprosjekt for Naturbasert Folkehelseakademi

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 7. juni å bevilge 200 000 kroner for å utrede muligheten for å etablere et Naturbasert Folkehelseakademi og en modell for et slikt akademi i regionen. Det er...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01