Samferdselsdepartementet inngikk i 2009 avtale med Kristiansandsregionen ved Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2009 - 2012. Det skal hvert år sendes inn en rapport over hvordan avtalen er fulgt opp. Areal og transportutvalget i Kristiansandsregionen godkjente onsdag enstemmig en rapport som er utarbeidet. Utvalget uttrykker at når det tas hensyn til befolkningsveksten i regionen i avtaleperioden, samt planlagte tiltak for 2012, så mener ATP-utvalget at måloppnåelsen er så høy at dette kvalifiserer for utbetaling av fullt avtalebeløp for 2012. Det utgjør 60 millioner kroner.

Tilskuddene fra departementet for 2009, 2010 og 2011 er utbetalt i samsvar med avtalen. Når det gjelder tilskuddet for 2012 har departementet gjennom brev avslått å gi forhåndstilsagn om utbetaling av dette. Departementet vil, i følge korrespondansen, "vurdere om avtalt beløp skal utbetales i sin helhet, om det skal gjøres avkortninger i det avtalte beløp eller oppsigelse av avtalen basert på rapporteringen fra 2011."

Når rapporten nå oversendes departementet er neste ledd i prosessen å avvente en endelig avklaring fra departementets side.

ATP-utvalget i møte i Fylkeshuset
ATP-utvalget i møte i Fylkeshuset

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. januar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer