-Vi i God morgen Norge, TV2, skal besøke alle Norges fylker i løpet av 2012. Vi ønsker å finne frem til et sted med særpreg i hvert fylke! Vi vil annenhver uke presentere fem steder per fylke som seerne stemmer på via nettsidene våre. Stedene er valgt ut etter originalitet og interesse. Stedet med flest stemmer er det stedet vi besøker, opplyser reporter Bjarte Ragnhildstveit i God morgen Norge i TV2 i en henvendelse til Vest-Agder fylkeskommunes informasjonstjeneste. Han ber om forslag på fem til åtte aktuelle steder. Vi igjen oppfordrer nå lesere av våre nettsider til å hjelpe oss med forslag. Ikke nøl med å sende ditt forslag!

TV2 vil ønsker at forslagene skal følges opp med en kort begrunnelse eller stikkord over
- severdigheter (natur eller historie)
- særegne personer (en utadvendt person som brenner for bygda/byen sin)
- noe annet originalt/spesielt/vakkert?

Send ditt forslag raskest mulig og senest innen 22. januar til: jto@vaf.no

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden