Ti færre enn året før, mistet livet i trafikken i Agder i 2011. Av de ni som omkom i trafikkulykker i Agder i fjor var det seks personer som mistet livet i Vest-Agder og tre i Aust-Agder.  Ni lys vil brenne på E18 ved Sørlandsparken i Kristiansand torsdag denne uken. Da gjennomføres den årlige minnemarkeringen mellom klokken 13.00 og 15.00 for å rette oppmerksomheten mot dem som omkom i trafikken i Agder i 2011. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil holde en appell, og en etterlatt mor vil dele sin historie med dem som møter opp. Lysene langs E18 tennes klokken 14.00, for å minne de forbipasserende på at trafikken kan ta liv. Vest-Agder fylkeskommune er en av samarbeidspartene bak arrangementet.

170 mistet livet på norske veier i 2011. Dette er det laveste tallet på 58 år. Kampen for å redusere antall drepte i trafikken fortsetter. - Dette er gledelig og viser at vi er på rett vei. Men samtidig er det 170 for mange. Dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn. Kampen mot drepte i trafikken er en av samfunnets viktigste kamper, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. januar 2012 | Skriv ut siden