Samferdselsdepartementet har i dag sendt ut en pressemelding hvor det opplyses at departementet tar sikte på å legge frem for Stortinget en sak om dobbeltspor Farriseidet–Porsgrunn i løpet av våren. Regjeringen går inn for en slik løsning. - Dobbeltspor på strekningen Farriseidet–Porsgrunn øker kapasiteten på sporet. Det muliggjør en eventuell framtidig sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen samt oppgradering av Sørlandsbanen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at regjeringen går inn for dobbeltspor mellom Farriseidet–Porsgrunn. Leder av Jernbaneforum Sør fylkesvaraordfører Thore Westermoen i Vest-Agder jubler over meldingen: -Dette er et fantastisk gjennombrudd for vårt jernbaneprosjekt fra Oslo til Stavanger.

-Regjeringens positive støtte til dobbeltsporløsningen er utrolig viktig for Sørvestbaneprosjektet. Når Vestfoldbanen nå forlenges med dobbeltspor til Porsgrunn er neste etappe å få på plass traseen fra Porsgrunn til Brokelandsheia. Får vi ikke dette på plass vil Sørlandsbanen forvitre. Nå ser vi imidlertid optimistisk fremover. Nå må Sørvestbanen snarest mulig inn i Nasjonal transportplan, sier Westermoen.

Strekningen Farriseidet–Porsgrunn har en lengde på 22,8 km. Traseen går dels langs eksisterende E18 og dels i sju tunneler som utgjør 14,5 km. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter, til mellom 12 og 16 minutter. Prosjektet legger også til rette for utvikling av et bedre kollektivt transportsystem fra Grenlandsområdet til Sandefjord lufthavn, Torp.

Banen ble opprinnelig planlagt som enkeltspor med to krysningsspor. Den nye banestrekningen blir tilrettelagt for en hastighet på 250 km/t.

I 2011 kvalitetssikret Samferdselsdepartementet kostnadsoverslag for både en enkeltspor- og dobbeltsporløsning. For dobbeltspor er kostnadsrammen for prosjektet på 6 676 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2012 er det satt av 100 millioner kroner til oppstart av grunnarbeider på Storberget tunnel i september i år.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge frem for Stortinget en sak om dobbeltspor Farriseidet–Porsgrunn i løpet av våren.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer