I følge et oppslag i Dagens Næringsliv fullfører nå ungdom med innvandrerbakgrunn videregående skole i nesten like stor grad som ungdom med norsk bakgrunn. Det forligger en ny forskningsrapport fra Frischsenteret som dokumenterer dette.  -Slik har det ikke alltid vært. Det har funnet sted en bemerkelsesverdig rask utjevning i tilbøyeligheten til å fullføre videregående, i følge seniorforsker Knut Røed.

Rapporten viser at det at i gruppen født i Norge av innvandrede foreldre som avsluttet ungdomsskolen i årene 1992 til 1994, var det under 60 prosent som fem år senere hadde fullført videregående skole. Så skjedde det en radikal forbedring som registreres ved at, blant de som gikk ut av ungdomsskolen ti år senere, var andelen økt til 66 prosent. Når det gjelder ungdom med etnisk norsk bakgrunn har fullføringsandelen holdt seg jevnt rundt 70 prosent de seneste årene. Den samme positive utviklingen som er skjedd blant ungdom med innvandrerbakgrunn har med andre ord ikke forekommet blant ungdom med etnisk norsk bakgrunn.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. januar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer