Den første tilstandsrapporten om fagskolesektoren er en beskrivende analyse av 121 fagskoler som til sammen dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Dette vil bli en årlig rapport og vil de kommende år i større grad analysere utviklingstrekk i fagskolesektoren. -Interessen og oppmerksomheten rundt fagskolesektoren er økende. Den er en viktig del av det norske utdanningslandskapet og jeg er fornøyd med at vi nå får oppdatert kunnskap om fagskolene, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Etableringen av Database for statistikk om høyere utdanning - fagskolestatistikk (DBH-F) - gir er samlet oversikt over fagskolesektoren. I denne første rapporten gir Kunnskapsdepartementet en beskrivende analyse av fagskolesektoren. Dette vil bli en årlig rapport og vil de kommende år i større grad analysere utviklingstrekk i fagskolesektoren.

-Neste steg i arbeidet med å få mer kunnskap om fagskolene vil komme i løpet av 2012. Da blir det gjennomført en nasjonal kandidatundersøkelse. Den vil belyse i hvilken grad studentene finner relevant arbeid når de er ferdige med fagskolestudiene. Resultatene blir viktige for arbeidet med å heve kvaliteten ved fagskolene ytterligere, sier statsråd Tora Aasland.

Lenke til tilstandsrapporten om fagskoleutdanning

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. januar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer