Kunnskapsdepartementet foreslår en hjemmel til å igangsette og gjennomføre en prøveordning med generell studiekompetanse som opptakskrav til fagskoler innenfor fagområdene ”kunst, kultur, design og håndverk” og ”media og kommunikasjon”. Prøveordningen gjelder for skoler med NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innen de nevnte fagområdene.  For å fortsette arbeidet med å gi alle reelle muligheter til livslang læring, ønsker departementet nå altså å etablere en prøveordning som gjør det enda mer fleksibelt å påbegynne fagskoleutdanning.

Med forslaget legger departementet  til grunn at fagskoleutdanning faglig sett ligger på nivå over videregående nivå, slik fagskoleloven krever. Prøveordningen vil gi flere grupper mulighet til å ta fagskoleutdanning innen de nevnte fagområdene, og kan derfor øke kompetansen i arbeidslivet.
Høringsfrist en er satt til 10. februar 2012.  

Les høringsdokumentene her

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. januar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 09.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer