Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa deltok i helgen på Samferdselsløftet - en stor nasjonal konferanse i regi av NHO. Hun beskrev seg selv om utålmodig og lovet et "tipp-topp moderne hovedvei- og jernbanenett innen 20 år". Kleppa pekte på tre forutsetninger for at vi skal få et mye bedre nett på vei og jernbane: Bevilgningene må økes; pengene må brukes smartere; og planleggingen må bli mer effektiv. Når det gjelder raskere planlegging vil en arbeidsgruppe legge frem forslag til tiltak innen 1. april, opplyste samferdselsministeren.

Arbeidsgruppen skal særlig vurdere hvordan en innenfor dagens regelverk kan få til mer effektiv planlegging. Gruppen kan også peke på behov for endringer i gjeldende regelverk. Forslagene og prioriteringene fra gruppen skal kunne gi grunnlag for konkretisering og videre oppfølging i både i staten og i kommunesektoren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2012 | Skriv ut siden