Statens vegvesen Region sør har lagt ut forslag til reguleringsplan for fylkesvei 407 Egeland–Tjøm i Lindesnes kommune til høring og offentlig ettersyn. Området skal detaljreguleres. Formålet med planen er å utvide og asfaltere fylkesvei 407, samt å utbedre kurver og grøfter. Planen ligger ute til høring i perioden 20. januar til 2. mars. Planen er sendt til grunneiere og andre høringsparter.

Dokumentene er tilgjengelig på følgende steder:
-Lindesnes: Rådhuset\Kommunehuset
-Kristiansand: Statens vegvesen, Rigedalen 5
-www.lindesnes.kommune.no
-Nederst på denne siden under "Last ned"

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 2. mars til:
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, 4808 Arendal eller
firmapost-sor@vegvesen.no. Merk innspillene med «Fv. 407 Egeland–Tjøm».

Eventuelle spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved:
Christian Svendsen Aas, tlf. 412 84 431, e-post christian.aas@vegvesen.no.

Informasjonsmøte
Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte 13. februar klokken 18.00 på Rådhuset til Lindesnes kommune. Alle interesserte er velkomne!

Last ned

- Reguleringsplankart.pdf

- Planbeskrivelse med reguleringsplanbestemmelser.pdf

- Tegningshefte.pdf

- Geoteknisk datarapport.pdf

- Støyberegning.pdf

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. januar 2012 | Skriv ut siden