De sittende styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst er oppnevnt med funksjonstid til 2012. Nye styrer vil bli oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst i april 2012. Normal valgperiode for styrene er to år. Fylkeskommunen blir sammen med øvrige kommuner invitert til å foreslå inntil fire folkevalgte kandidater til styrene i helseforetakene. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at fylkeskommunens fire kandidater er: Trine Nilsen Klungland (Ap), Anne Margrethe Larsen (V), Per Sigurd Sørensen (H) og Tor Utsogn (Frp).

Forslaget gjelder for Sørlandet Sykehus HF og Oslo Universitetssykehus. På grunn av at Oslo Universitetssykehus omfatter flere landsdekkende funksjoner inviteres det til å oppnevne styrekandidater også til dette helseforetaket.

Basert på forslagene fra kommuner og fylkeskommuner vil styret i Helse Sør-Øst RHF foreta utvelgelse av styremedlemmer til de enkelte styrene i helseforetakene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. januar 2012 | Skriv ut siden