Medlemmer av Vest-og Aust-Agder Bondelag var i helgen samlet til den årlige Sørlandssamlingen i Kristiansand. Henimot 300 bønder fra landsdelen deltok i samlingen som arrangøren selv betegner som et svært vellykket arrangement og, ikke minst, en stadfesting at dette er en næring med optimisme og tro på fremtiden. Fylkesordfører Terje Damman åpnet samlingen. Han viste til at, i forbindelse med regionreformen i fra januar 2010, fikk fylkeskommunene overført oppgaver knyttet til landbruk. Det har bidratt både til å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og til å øke de folkevalgtes involvering og engasjement i den regionale landbrukspolitikken, sa Damman.

Fylkesordføreren orienterte om at det er etablert et landbruksforum i Vest Agder. Det er et rådgivende organ som er opprettet som arena for utveksling av informasjon og samarbeid hvor næringen og dens bransjefolk møter politikerne. Forumet er en viktig arena for gjensidig utveksling av dagsaktuelle og kommende saker som har betydning for næringens utvikling.

Damman trakk også frem en ny landbruksmelding, som nå er under behandling i Stortingets organer. -Situasjonen rundt næringen og deler av denne i Agder/Telemark er spesielt nevnt flere steder i meldingen, opplyste han og reiste samtidig spørsmål om det vil være mulig å få til en felles uttalelse fra Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark? Han pekte på muligheten av å benytte landbruksforumet som drøftingsorgan forut for dette? -For øvrig kan jeg nevne at landbrukspolitikk vil være tema første dagen under en fellessamling for fylkestingene i Vest- og Aust-Agder i februar, sa Damman.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)