Det foreligger nå en statistikk over trafikken gjennom bomstasjonene i Listerregionen i 2011. Den viser at det var en vekst i antall passeringer på 109 030 kjøretøyer i forhold til 2010. Det tilsvarer en økning på fire prosent. Tallet er imidlertid ikke helt etterrettelig. Det var et innbrudd i stasjonen på fylkesvei 43 som satte den ut av drift fra 20. desember i 2010 til 5. januar 2011. Det er anslått at dette innebar rundt 27 000 tapte passeringer i desemberdagene og noen også i januardagene. Allikevel kan det fastslås en betydelig vekst.

Totalt antall passeringer i i 2011 var 2 860 407 pluss de som ble tapt for registrering i en av stasjonene i årets fem første dager. I følge registreringene passerte det 1 768 046 kjøretøyer i stasjonen på Kvinesheia og 1 092 361 på fylkesveien mellom Lyngdal og Farsund. Daglig antall passeringer i snitt per dag økte fra 7538 i 2010 til 7837 i 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer