Fylkesutvalget besluttet tirsdag at det skal startes det opp et arbeid med å utvikle en regional planstrategi for Vest-Agder. Planstrategien er et verktøy for å vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Arbeidet skal samordnes best mulig med en tilsvarende prosess i Aust-Agder. Dette gjelder spesielt utvikling av utfordringsbilder for landsdelen. Det er et lovmessig krav om at fylkeskommunene skal utarbeide en regional planstrategi innen et år etter konstituering av fylkestinget. Det tas sikte på at fylkestinget skal vedta planstrategien senest i oktober.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden