Som en del av forvaltningsreformen fra 2010 ble oppgaver tilknyttet landbruk overført til fylkeskommunen. Hensikten med denne overføringen var å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og øke de folkevalgtes engasjement i landbrukspolitikken. I denne sammenhengen la fylkesutvalget til rette for etablering av et landbruksforum i Vest-Agder. Forumet er bredt sammensatt. Fylkesutvalget ønsker imidlertid at forumet nå utvides med en representant fra skogbransjen ettersom Vest-Agder fylkeskommune for kort tid siden ble medlem av nettverket Kystskogbruket. Fylkesutvalget valgte tirsdag de fylkeskommunale politiske medlemmene i forumet.

Landbruksforumet er opprettet som arena for utveksling av informasjon og samarbeid, hvor næringen og dens bransjefolk møter politikerne. Hensikten er gjensidig utveksling av dagsaktuelle og kommende saker, som har betydning for næringens utvikling. Forumet er et rådgivende organ i landbrukssaker.

Landbruksforumet vil for valgperioden 2012-2015 ha denne representasjonen:
1 fra Norsk bondelag
1 fra Bonde og småbrukerlaget.
1 fra skogbransjen
1 fra fylkesmannens landbruksavdeling
1 fra Norsk Landbruksrådgiving
1 fra Innovasjon Norge
fylkesordføreren
4 fra fylkesutvalget
1 fra fylkeskommunens administrasjon

Som fylkeskommunens representanter valgte fylkesutvalget i tillegg til fylkesordfører Terje Damman (H), Nils Harald Rennestraum (AP), Oddny Omdal (KrF), Christian Eikeland (Frp) og Svein Bringsjord (H).

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. januar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer