​Denne uken lanserer Helsedirektoratet årets rekrutteringskampanje for helsearbeiderfaget. Målet er å vise ungdom hvilke arbeidsmuligheter som finnes i helse- og omsorgssektoren. Innen 1. mars skal ungdom over hele landet velge utdanningsprogram i videregående opplæring. Helse- og sosialfag er i dag det største yrkesfaglige utdanningsprogrammet på videregående skole. Det er et stort behov for helsefagarbeidere i helsetjenesten. Målet med kampanjen er at enda flere ungdommer skal få informasjon om hvilke muligheter de har som helsefagarbeidere.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi vil mangle over 41.000 årsverk med helsefagarbeidere i 2030. Rekrutteringsbehovet er altså stort.

Satser på spill og blogger
I år som i fjor satser Helsedirektoratet på å involvere bloggere i kampanjen. Ti ferdigutdannete helsefagarbeidere skal blogge om sin arbeidshverdag. De jobber i ulike deler av landet og på ulike typer arbeidsplasser. I tillegg følges tre elever på helse- og sosialfag ved tre videregående skoler. På sin personlige blogg forteller de om tanker, opplevelser og forventninger til utdanningen de har valgt.

Målet er at de ulike bloggene sammen vil gi et realistisk bilde av noe av det en helsefagarbeider faktisk gjør i løpet av sin arbeidsdag, og av hvordan det oppleves å være i gang med utdanningen.

Nytt av året er spillet «Er du en hverdagshelt?», som ligger på kampanjesiden. Gjennom spillet kan ungdom på en uformell og underholdende måte teste om de har noen av egenskapene som en helsefagarbeider kan ha nytte av.

Nytt opplæringsløp
Helsearbeiderfaget er en relativt ny utdanning. Fra 2006 erstattet faget omsorgsarbeider- og hjelpepleierutdanningen. Bakgrunnen for endringen er behovet for ny og spesialisert kompetanse i omsorgssektoren.

Som helsefagarbeider jobber man med mennesker i ulike aldre og i mange ulike livssituasjoner. Helsefagarbeidere kan jobbe i hjemmetjenesten, på sykehjem, med psykisk syke, i rusomsorgen, med rehabilitering, i bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne og med barn og unge. Yrket er variert, og de som velger det får mulighet til å bruke alle sider ved seg selv.

av admin, publisert 11. januar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer