Like før årsskiftet ble det klart at Telenor er anbudsvinner og skal stå for utbygging 149 nye basestasjoner på tre år. Dette vil medføre en betydelig forbedring av  mobildekningen på Agder. Det er Det Digitale Agder, som på vegne av de to fylkeskommunene og alle kommunene på Agder, har gjennomført innkjøpsprosessen. Prosjektet og den omfattende utbyggingen gir bedre dekning for tale/SMS og mobilt bredbånd. I tillegg vil kommunene og fylkeskommunene få en gunstig og fremtidsrettet avtale for mobiltelefoni.

Prosjektet vil gi 99 prosent av befolkningen på Agder god innvendig dekning i trehus, for tale og SMS. Av de resterende, vil flesteparten få dekning enkelte steder i huset. Det blir også gjennomført en storstilt utbygging av mobilt bredbånd (3G). Dekningen vil her øke til minst 98 prosent. Prosjektet vil også gjennomføre et eget utbyggingsprosjekt for inntil 10 millioner kroner for å bedre mobildekningen på viktige veistrekninger.

Fylkeskommunene og kommunene vil få en mobiltelefoniavtale som gir klare besparelser i forhold til dagens avtaler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden