I Vest-Agder har vi fokus på at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring. På bakgrunn av god innsats fra både skole og lærebedrifter kan vi skryte av at 71 prosent av våre elever gjennomfører og består videregående opplæring i løpet av fem år. I 2015 har vi 77 prosent som mål. For at flere skal klare å gjennomføre må vår innsats være enda mer målrettet. Her kommer NyGIV overgangsprosjektet som en god mulighet til å gjøre nettopp det, sier prosjektleder Sheila Benestad.

NyGIV overgangsprosjektet er et treårig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.

Siste del av 10. trinn
Utvalgte elever får tilbud om å skrive en NyGIV-kontrakt. Dette innebærer blant annet intensivopplæring i lesing, skriving og regning. Vanlig timeplan legges til side for å få til dette på en god måte. Utvalgte lærere har fått skolering i hvordan man best mulig kan tilrettelegge opplæringen slik at elevene får styrket sin kompetanse i lesing, skriving og regning. Disse lærerne kan også bidra til å spre denne kompetansen på sine skoler.

Tilbud om sommeraktiviteter
Sommeren før elevene skal begynne på videregående skole får NyGIV-elevene tilbud om ulike sommeraktiviteter. Noen av tilbudene skal forberede dem på videregående skole og bidra til at de får bedre ferdigheter i lesing, skriving og regning, mens andre forbereder dem litt på læretiden som kommer etter videregående skole. Blant annet skal noen etablere ungdomsbedrifter der elevene selv står for etablering og drift, og de får mulighet til å tjene litt penger på dette.

På videregående skole
NyGIV-elevene vil bli tett fulgt opp på videregående skole, men får ikke nødvendigvis tilbud om eksklusive tiltak. Noen skoler driver sin tilpassede opplæring på en måte som gjør at elevene ikke opplever tiltak som ”spesielle”, mens andre skoler har tiltak som er mer synlige.

Ny giv-logoNyGIV; et godt bidrag for å forhindre frafall
-Det finnes mange gode tiltak både i og utenfor skolen som bidrar til bedre gjennomføring. Uten disse tiltakene hadde vi aldri kommet opp i 71 prosent fullført og bestått i Vest-Agder. NyGIV er en anledning til å styrke dette arbeidet ytterligere, og gir oss mulighet til å bruke noen tiltak vi ikke har hatt mulighet til før, sier prosjektlederen.

Oversikt over skoler som er med
Fra høsten 2011 er alle fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder med unntatt Sirdal og Byremo videregående skole. Fra høsten 2012 er alle med.
Fra våren 2011 var disse grunnskolene med: Karuss, Alternative skoletilbud, Holte, Haumyrheia, Oddemarka, Fiskå, Vigvoll, Havlimyra, Blomdalen, Vassmyra, Farsund barne- og ungdomsskole, og fra våren 2012 er i tillegg disse ungdomsskolene med: Å, Lista, Marnar, Kyrkjebygd, Byremo skole, Lindesnes, Vennesla, Skarpengland, Ve, Torridal, Lindebøskauen, Grim og Møvig.
SMI-skolen er også med, for å sikre at deres elever ikke faller mellom to stoler.
Gjennomføringskaka

av Benestad, Sheila og Torkelsen, Jan, publisert 13. januar 2012 | Skriv ut siden

Torsdag 24. november har ”Agder for alle” sitt første arrangement i ”Inspirasjonskilden”. Det skal være en serie med foredrag som tar på tema innen tverrkulturell kommunikasjon og integrering. Denne gangen kommer Abid Raja og skal si noe om Dialog som kraft for å endre ukultur – kan det nye Norge lykkes med sine integreringsutfordringer. Han kommer til Kilden Teater- og Konserthus, foredraget er i foajéen der. Kaféen er åpen fra kl. 11.30. Foredraget begynner kl. 12.00.

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer