Miljøverndepartementet har nå oppnevnt medlemmer og varamedlemmer til rovviltnemnda i forvaltningsregion 1, som omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Rovviltnemnda i regionen skal bestå av to representanter fra fylkestinget i Sogn og Fjordane, en representant fra fylkestinget i Hordaland, en representant fra fylkestinget i Rogaland og en representant fra fylkestinget i Vest-Agder. Vest-Agders representant blir Oddny Omdal (KrF), som også var med i den avtroppende nemnda. Som ny vararepresentant fra Vest-Agder er Benjamin Grønvold (H) oppnevnt.

I forbindelse med oppnevningen har departementet lagt vekt på likestillingslovens krav til offentlige nemnder, krav om allmennpolitisk forankring gjennom at medlemmene har plass i fylkesting, plass i fylkesutvalget i de fylker som har slike, samt en mest mulig representativ politisk sammensetning i den enkelte nemnd. Det er oppnevnt varamedlemmer fra hvert fylke som er representert i rovviltnemnda.
De regionale rovviltnemndene har hovedansvar for forvaltningen av rovvilt innenfor sin forvaltningsregion. Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for fylkestinget. Sekretariatet for rovviltnemnda i forvaltningsregion 1 er Fylkesmannen i Rogaland.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer