Etter to års arbeid er Høyhastighetsutredningen til Jernbaneverket ferdig. Flere strekninger er vurdert for utbygging. Konklusjonen er at strekningen Oslo-Stavanger, via Tønsberg, Porsgrunn, Kristiansand og Egersund er klart beste alternativ og det som må ligge først an til å bli bygd ut.  Denne strekningen vil få rundt en million flere passasjerer per år enn noen av de andre strekningene. Den vil få 5-5,5 millioner reisende pr år. Da er det ikke tatt med trafikk på InterCity strekningen Oslo-Porsgrunn. Fjerntogtrafikk til Kristiansand, Stavanger og byer, regioner og distrikter imellom kan kombineres med InterCity trafikk på strekningen Porsgrunn – Drammen – Oslo, og strekningen Stavanger – Sandnes - Egersund.

Av utredningen fremgår det et Sørvestbaneprosjekt bør realiseres i en rekkefølge der parseller/strekninger som gir størst nytte blir bygget først.
Etter prosjektets oppfatning vil dette være:
1. Drammen – Tønsberg – Porsgrunn med hastighet 250 km/t
2. Sandnes – Egersund – med hastighet 250 km/t
3. Porsgrunn – Kristiansand – med hastighet 250 eller 330 km/t
4. Egersund – Kristiansand – med hastighet 250 eller 330 km/t
For de reisende vil dette bety at toget vil stoppe i Drammen, Tønsberg, Torp, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Mandal, Egersund, Sandnes. Reisetiden Oslo – Stavanger vil bli cirka 3timer og tjue til tretti minutter, hvis toget stopper på alle stasjonene, avhengig av hvilken hastighet som velges mellom Porsgrunn og Sandnes. Det raskeste toget kan kjøre strekningen på 3 timer og 18 minutter.

Leder av høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby uttaler at en utbygging av denne strekningen vil

Tom Stillesby
Tom Stillesby. Foto: Jan Torkelsen.
knytte sammen byer og regioner i større grad enn noen annen utbygging. -Bygges InterCity linjen Drammen – Porsgrunn først vil en få god erfaring med å bygge for høy hastighet i Norge, og denne erfaringen kan en bygge videre på i framtidige prosjekter. Bygges nye høyhastighetsbaner i Norge vil disse kunne gi en løpende inntekt som ville dekke normal drift og vedlikehold og videre subsidiering av disse strekningene ville derfor ikke være nødvendig, sier Stillesby.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger Foto Jernbaneverket
Jernbanedirektør Elisabeth Enger Foto Jernbaneverket.
-Utredningen viser at det er fullt mulig å bygge ut høyhastighetsbaner i Norge, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger -Vi bygger allerede for høyhastighet på Vestfoldbanen og planlegger Follobanen for det samme. En satsing på høyhastighetsbaner på de lange strekningene vil legge til rette for regional utvikling og økonomisk vekst. Nå trenger vi en debatt om jernbanens rolle i et langsiktig perspektiv, sier Enger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. januar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer