-Jeg er ikke i tvil om at sannsynligheten for å finne landets mest attraktive sted er svært stor innenfor Vest-Agders grenser. Nå er det mulig å vinne en nyopprettet statlig pris, heder og en kvart million kroner som skal gå til fortsatt utvikling av stedet. Prisen skal gå til en kommune eller et sted som har lykkes i å bli et mer attraktivt sted å bo og leve og dermed fremstår som et forbilde for andre steder i landet. Meld på din kommune eller stedet hvor du bor til Statens pris for attraktivt sted. Det hadde vært gledelig om vinnerstedet finnes i Vest-Agder, sier fylkesordfører Terje Damman.

Statens pris for attraktivt sted skal deles ut for første gang i juni 2012. Formålet med kåringen er å fremheve og hedre kommuner og/eller andre aktører som har vist vilje og evne til å skape et levende og attraktivt sted for å bo, arbeide, drive næring og besøke. Prisen kan gis til en kommune og/eller andre aktører som har involvert offentlige, private og frivillige krefter til gjennomføring av tiltak som har ført til kvalitetsmessig og estetisk opprustning av stedet. Opprustningen har ivaretatt og videreutviklet stedets egenart på en nyskapende og bærekraftig måte gjennom god utforming av de fysiske omgivelser. Tiltakene skal ha bidratt til å øke stedets attraktivitet og folks opplevelse av trivsel, tilhørighet og stolthet for stedet.

-Jeg oppfordrer kommuner, bedrifter, organisasjoner og innbyggere til å foreslå kandidater fra Vest-Agder, sier fylkesordfører Damman. Juryen, tar imot forslag fram til 12. februar. Sammen med navnet på stedet må du sende inn en kort skildring av stedet og arbeidet som har gjort det mer attraktivt til post@kdu.no. Du kan også nominere stedet ditt på  Facebook-sida  til distrikltssenteret. Fyll ut skjemaet på Facebook-siden til Distriktssenteret, og følg med på kartet for å se hvilke plasser som blir med i kampen. Om du nominerer et sted til prisen via Facebook, kan du dessuten foreslå hvilket godt tiltak i lokalmiljøet ditt som skal få pengepremien på 250.000 kroner.

Hos Distriktssenteret kan du lese mer om prisen: http://www.distriktssenteret.no/attraktiv-stad  

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. januar 2012 | Skriv ut siden